Een zorgvuldige vraag is de halve wijsheid

Nieuws | de redactie
3 november 2008 | De geesteswetenschappen bieden een waardevolle bijdrage  aan het beleid, bijvoorbeeld middels historische parallellen, of met kennis over cultuur en cultuurverschillen, over taalontwikkeling en taalverandering, of over religie. De match tussen kennisvragen van beleidsmakers en het kennisaanbod uit de geesteswetenschappen is echter niet altijd optimaal. Daarover wil een conferentie van het Alfaberaad in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag iets doen op donderdag 6 november.

Het actieplan actuele geesteswetenschappen wil onderzoekers en beleidsmakers met elkaar in gesprek brengen over wat het wetenschappelijk onderzoek te bieden heeft, wat er voor vragen bij beleidsmakers leven en hoe die twee helder op elkaar afgestemd kunnen worden. Tijdens deze conferentie in het kader van het actieplan actuele geesteswetenschappen lichten beleidsmakers enerzijds strategische beleidsvragen toe en wijzen geesteswetenschappers anderzijds op de aanwezige maar vaak bij de overheid onbekende kennis voor deze beleidsterreinen. Plenair en in thematische workshops wordt ingegaan op vraagarticulatie bij beleid en de vertaling van kennisvragen naar geesteswetenschappelijk onderzoek.

Pieter Hilhorst (essayist en programmamaker) ondervraagt tijdens de bijeenkomst Joep Leerssen (hoogleraar Europese letterkunde en spinozalaureaat) en Judith van Kranendonk (directeur-generaal Cultuur en Media, ministerie OCW) over de mogelijke en onmogelijke relatie tussen wetenschap en beleid.

Onderzoekers en beleidsmakers ontmoeten elkaar in vijf sessies en kijken naar de raakvlakken en afstemming tussen geesteswetenschappelijke kennis en specifieke beleidsvragen. U kunt deelnemen aan één van de volgende sessies:
-begrijpelijke taal en effectieve communicatie
-integratie en identiteit
-nieuwe identiteiten in een globale wereld
-religie in het publieke domein
-populisme en vertrouwen in de politiek

Meer informatie over het programma op www.actuelegeesteswetenschappen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven waarna u een bevestiging ontvangt per mail.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK