SURF waarschuwt voor eenzijdig auteursrecht

Nieuws | de redactie
28 november 2008 | Hergebruik van andermans kennis is essentieel voor het onderwijs en vooruitgang in de wetenschap. Daarom is meer wettelijke ruimte voor gebruikers in onderwijs en onderzoek gerechtvaardigd. Afspraken maken over toegestaan gebruik kan de verspreiding van kennis eerder belemmeren. Dit adviseert SURF de Europese Commissie, want kenmerkend voor onderzoek en onderwijs is juist dat andermans werk zonder contractuele toestemming mag worden hergebruikt.

De EC wil met een consultatieronde rond de kenniseconomie nagaan of de bestaande Europese wetgeving op het gebied van auteursrecht het verspreiden van ontwikkelde kennis afdoende stimuleert. Tevens wil de Commissie weten of de huidige wetgeving schrijvers en uitgevers voldoende aanzet om elektronische versies van kennisproducten in omloop te brengen.

Om de belangen van gebruikers uit het onderwijs- en onderzoeksveld te beschermen zijn er al uitzonderingen mogelijk op de auteursrechtelijke regels. Deze verschillen echter per Lidstaat. Maar deze vrijstellingen zou de Europese Commissie verplicht moeten stellen, zodat Europese harmonisatie binnen bereik ligt. Hetzelfde bepleit SURF voor de uitzonderingen die gelden voor bibliotheken, musea en archieven vanwege het belang dat hun collecties hebben voor onderwijs en onderzoek.

SURF merkt op in zijn advies dat het Groenboek van de Commissie tamelijk eenzijdig vanuit het perspectief van de rechthebbenden, en dan met name de uitgevers, is geschreven en duidelijk veel van contractuele afspraken verwacht. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen, wetenschappers, consumenten en andere hergebruikers zijn echter meer gebaat bij meer wettelijke ruimte dan bij contractuele afspraken, niet in het minst vanwege hun zwakke onderhandelingspositie.

De EC vraagt in haar Groenboek of modellicenties tussen onderzoeks- en onderwijsveld en uitgevers wenselijk zijn. SURF heeft in samenwerking met haar Britse counterpart JISC al een modellicentie ontwikkeld. Deze licentie tot publiceren is te vinden op http://copyrighttoolbox.surf.nl.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK