Jonge academicus voor de klas

Nieuws | de redactie
9 februari 2009 | De student-leraar voor het VO breekt door. Na het initiatief van staatssecretaris Van Bijsterveldt met de UU/HU is een reeks universiteiten aan de slag gegaan.

In Twente en Rotterdam zal september aanstaande nu ook de educatieve minor voor wo-bachelors ingevoerd worden. Zij kunnen dan in een half jaar hun lesbevoegdheid halen en aan de slag in het vmbo en in de onderbouw van het havo en vwo. Tilburg en Maastricht hadden vergelijkbare initiatieven reeds  aangekondigd.

De route via een hbo-lerarenopleiding is zo voor wo-studenten niet meer nodig. Deze was “ iets dat deze toch vaak zien als een degradatie en daarom niet snel zullen doen,” zegt een indiscrete medewerker van de EUR in hun blad EM. De EUR gaat een hoogleraar aantrekken om deze  nieuwe tak van wo- opleidingen als ‘bouwdecaan’  te gaan inrichten. De economische en sociale faculteiten zien wel brood in dit nieuwe aanbod.

Marja van Bijsterveldt zei tegen ScienceGuide over de nieuwe aanpak van de route naar het leraarschap: ““Dit zijn dingen die nog in deze kabinetsperiode gerealiseerd moeten kunnen worden. We hebben geen tijd te verliezen bij het tekort aan goede docenten, dat weet iedereen. Ik hoop dat het WO en VO nu snel een deugdelijk programma voor zo’n educatieve minor weten op te zetten en de universiteiten dit in hun studieprogrammering invullen. Desnoods maken wij gebruik van een experimenteermogelijkheid in de wet om dit snel te verankeren. Dan kan per 1 september 2009 begonnen worden.”«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK