Nieuwsbrief 25 november

Nieuws | de redactie
25 november 2009 | Ditmaal in de nieuwsbrief prikkelende quotes over selectie en het academisch 'loonslavenleger'. Ellen Hazelkorn analyseert de 'near obsession' met rankings en Barroso gaat in de aanval.

 
Nieuwsbrief ScienceGuide – november 2009, nummer 42


Onderwijsnieuws

  • “Zorgvuldige selectie van scholieren levert een lagereHO-uitvalen beter presterende studenten op.” Onderwijsraad-lid enLUMC-hoogleraar Jan Anthonie Bruin ziet voor het eerst serieusbewijs daarvoor.

  • “Het academisch loonslavenleger leidt nog steeds een relatiefrelaxed en beschermd bestaan.” Dany Jacobs, lector bij HAN en ArtEZ, hoogleraar aande UvA en 7e op de ScienceGuide Top 10, gooitde knuppel in het hoenderhok.

  • Het effect van stapelen voor studiesuccesblijkt nu ook in het mbo meetbaar: allochtone jongeren doen hetgoed in het mbo en dat is vaak hun opstap naar het hbo.

  • Ellen Hazelkorn, lid van de Commissie-Veerman, analyseert de’near obsession‘ met rankings. De impact op het HOdaarvan stijgt snel, stelt zij vast.

  • Het percentage docenten van boven de 60 jaar dat stopt metwerken is dramatisch gedaald: van 83% naar 18%. En nog meerleraarschap in beweging: CDA’er prof. Jan Jacob van Dijk liet zich,als docent, evalueren door een cabaretier. “Nou, ik heb wel eens leukeregesprekken gehad…”

Onderzoeknieuws

  • Acquisitie gaat de ene lector beter af dan de ander.Hogescholen willen graag externe gelden binnenhalen en lectoraten zo ’terugverdienen’.Dit levert spanningen op met andere doelen van de lectoraten enraakt het debat over de kwaliteit van hun werk.

  • Jongeren uit verschillende culturen scoren divers bijkennistoetsen.Niet zo zeer door verschil in cognitieve capaciteit, als wel doorcultuurgebondenheid van de tests, laat Tilburgs onderzoekzien.

  • Werk voor de president van Europa! Barroso komt met eenaanvalsplan om de EU tot een ‘groenekennisunie‘ om te vormen als snelleexit-strategie uit de crisis. Kennis is “the engine for sustainablegrowth.”

  • Hoe kun je innovatief omgaan met de krimp van een regio?Hogeschool Zuyd won de ‘special price’ van het Institut fürdemografische Zukunftsfähigkeit voor een krimp-platformvoor creatief talent.

En ook
Loeka en Hond

  • Wit-Rusland, het zwarte gat van Europa. Een beulvan dictator Loekasjenko publiceert zijn verbijsterendeherinneringen. Mensenrechten-specialist Anton van Kalmthout en dedochter van de verdwenen BiZa-minister Yury Zakharenko spreken bijde presentatie van het boek.

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier.
Redactie ScienceGuide – 020-4285371

Afmelden kan via info@scienceguide.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK