Transfer Inholland-Financiën

Nieuws | de redactie
4 november 2010 | Het vertrek van collegevoorzitter Geert Dales heeft in elk geval gezorgd voor een verdere verjonging van de top van het ministerie van Financiën.

Minister Jan Kees de Jager heeft van de hbo-nood een deugdgemaakt. De oud-voorzitter van het ISO, Bastiaan Verweij, is doorde nieuwe penningmeester van het kabinet benoemd tot zijn PA.Verweij vervulde die functie hiervoor bij de voorzitter van hetInholland-bestuur.

Zij kennen elkaar via de interne CDA-lijn. Bastiaan Verweij isnamelijk ook gemeenteraadslid voor deze partij in Zwolle. De PA vanbewindslieden verzorgt de contacten binnen de partij, waar netteambtelijke medewerkers bij weg horen te blijven. De CDA PA’s – ookwel gemeenlijk ‘de tassendragers’ genoemd- hebben een onderlingberaad, waarin zij de perikelen en voorbereidingen van deministersploeg voorbespreken. Dit werd geleid door Jack de Vries enlater door Jeroen de Graaf, de PA van premier Balkenende. De Graafhad dit al kunnen oefenen toen hij de PA van minister Aart Jan deGeus van SZW was.

Jan Kees de Jager heeft met het Zwolse raadslid van Inholland eenopvallende benoeming gedaan. Binnen het CDA zou men veeleerverwacht hebben, dat hij iemand uit een andere regio had gezocht.De Jager komt immers uit hetzelfde dorp als Jan PeterBalkenende en was als penningmeester van het CDA-partijbestuureen van diens paladijnen. Er werd in het CDA achter de hand ook welgefluisterd over ‘de Zeeuwse mafia’.

De PA-functie moet overigens niet te licht worden ingeschat. Dereeks politici en bestuurders die als student ofjongerenvertegenwoordiger zo de roltrap naar de macht heeft genomenis aanzienlijk. Zij varieert van burgemeester Rehwinkel vanGroningen [oud-PA van minister Ritzen van OCW], oud-ministeren oud-burgemeester Bram Peper [oud-PA van minister Van Doorn vanCRM], oud-staatssecretaris De Vries [oud-PA van premierBalkenende], oud-minister en oud-Navo-chef De Hoop Scheffer [oud-PAvan minister Van den Broek van BuiZa] tot oud-SG van OCW Koosvan der Steenhoven [oud-PA van de ministers De Boer en Brinkman vanCRM]. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK