Een bezorgd welkom

Nieuws | de redactie
20 mei 2016 | Welkom in Nederland? Zo heet het boek met brieven aan vluchtelingen, dat Jet de Ranitz van Inholland samen met de HvA binnenkort overhandigt. ”Er is niet veel voor nodig om de boze buitenwereld de schuld te geven van alles wat ons bedreigt. Maar is het de vluchteling die ons bedreigt of ons gebrek aan zelfvertrouwen?” vraagt een van de brieven.

Vrijdag 3 juni overhandigt Jet de Ranitz, collegevoorzitter Hogeschool Inholland, het eerste exemplaar van de bundel ‘Welkom in Nederland?’ aan het bestuur van de Stichting Bootvluchteling. In de bundel staan zestig brieven van bekende en onbekende Nederlanders aan vluchtelingen. De bundel met brieven is een initiatief van twee docent-onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland en beschrijft het perspectief van een heel diverse groep Nederlanders op de vluchtelingenproblematiek.

Verloren glans

De (spreekwoordelijke) tolerantie waar Nederlanders altijd zo trots op waren, lijkt met de huidige vluchtelingencrisis haar glans te hebben verloren. Voor- en tegenstanders van de opvang van vluchtelingen in Nederland laten via de media van zich horen, waarbij het debat vooral uit de uiterste polen lijkt te bestaan: je bent voor of tegen, of anders gezegd: je bent goed of fout, of andersom.

In 2015 hebben circa 60.000 mensen uit met name Syrië, Afghanistan, Irak en Eritrea in Nederland asiel aangevraagd. In de jaren negentig waren dat er zo’n 300.000, destijds veelal Bosnische vluchtelingen. De maatschappelijke discussie over deze instroom was toen aanzienlijk minder gepolariseerd. Wat is er in die tussentijd veranderd in de Nederlandse samenleving? Zijn we minder tolerant geworden? Waar komt het verzet tegen de komst van vluchtelingen eigenlijk vandaan?

Zestig Nederlanders, bekend en onbekend, pro en contra het opvangen van vluchtelingen, jong en oud, hoog- en laagopgeleid, met een verschillende culturele, etnische en religieuze afkomst, hebben hun gedachten, gevoelens en twijfels weergegeven in deze bundel Welkom in Nederland? Hun bijdragen laten een breed beeld zien hoe Nederlanders, anno 2016, tegen vluchtelingen aankijken en wat hun verwachtingen zijn van de verdere ontwikkelingen de komende jaren.

Wat valt op?

•             De meeste schrijvers met een hogere opleiding en sociaal-maatschappelijke status staan positiever tegenover de komst van vluchtelingen dan schrijvers met een lagere opleiding en status;

•             Er is sprake van een breed gedragen onzekerheid over het absorptievermogen van de Nederlandse samenleving, voortkomend uit de wijze waarop de overheid met het vluchtelingenvraagstuk omgaat;

•             Er is sprake van veel onzekerheid over de toekomst van Nederland, de wijze waarop de superdiverse samenleving nieuwe, gedeelde waarden weet te ontwikkelen en de cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen binnen de samenleving.

 

De Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland ondersteunen dit initiatief van twee van hun docent-onderzoekers, Marco Hofman (HvA) en Machteld de Jong (Inholland). De vluchtelingenproblematiek is een actueel thema binnen de onderwijscontext en aangezien onderwijsinstellingen midden in de samenleving staan, is het belangrijk dat er binnen deze context ruimte is voor verschillende meningen op basis waarvan we met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Op vrijdag 3 juni 2016 om 15.00 uur wordt het eerste exemplaar door Jet de Ranitz, collegevoorzitter van Hogeschool Inholland,  overhandigd aan het bestuur van de Stichting Bootvluchteling.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK