• A
 • A
 • Studenten naar de rechter

  - Gisteren stemden VVD, CDA, PVV en SGP in de Senaat voor de maatregel die langstudeerders vanaf september 2012 €3000,- extra collegegeld gaat kosten. LSVb, ISO en LKvV stappen nu naar de rechter. “Zowel de Eerste als de Tweede Kamer zijn overhaast tot deze beslissing gekomen.”

  Jeroen Thys, voorzitter van de LKvV noemt een stap naar de rechter "essentieel om recht te doen aan alle betrokkenen". Na de demonstratie op het Malieveld in januari is dit volgens de studentenorganisaties de enige optie "om de staatssecretaris van zijn ongelijk te overtuigen", laat LSVb-voorzitter Pascal ten Have weten.

  Regels tijdens het spel veranderd

  Het juridisch advies dat ISO, LSVb en LKvV inwonnen bij Stibbe advocaten bevestigde hun vermoedens van betere juridische onderbouwing voor de argumenten tegen de langstudeerboete. Het kabinet verandert, zo vinden zij, de regels van het spel tijdens de wedstrijd zolang er geen fatsoenlijke overgangsregeling wordt ingebouwd. Het is voor studenten zeer moeilijk zich voor te bereiden op een maatregel die al gedurende hun studie ingaat.

  Zo is volgens het advies van Stibbe het ontbreken van een overgangsregeling voor reeds studerenden in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Ook Radboud-voorzitter Roelof de Wijkerslooth en de Raad van State constateerden dit reeds, maar dit was voor OCW nog geen aanleiding het wetsvoorstel hierop aan te passen.

  Een tweede punt van zorg in het juridisch advies is het gelijkheidsbeginsel waar het huidige wetsvoorstel niet aan lijkt te voldoen. De toegankelijkheid van het onderwijs is met een boete van €3000 bovenop het huidige collegegeld niet langer gewaarborgd. Hiermee gaat het wetsvoorstel in tegen Europese verdragen inzake de economische en sociale gelijkheid, menen de juristen van Stibbe.

  Deeltijders extra benadeeld

  Sebastiaan Hameleers, de nieuwe ISO-voorzitter, benadrukt tevens dat er in de huidige regelgeving geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende groepen studenten. Deeltijdstudenten die automatisch langer studeren, krijgen net zo weinig tijd als voltijdstudenten om hun studie te voltooien. "Door het uitblijven van regelingen die deze belangrijke groep studenten ontziet, blijkt maar weer dat het wetsvoorstel sterk gericht is op bezuinigen wat kwalitatief hoogstaand hoger onderwijs bemoeilijkt."

  Op basis van deze argumenten zijn ISO, LSVb en LKvV bezig nu met de voorbereiding van juridische stappen om de plannen van Halbe Zijlstra alsnog een halt toe te roepen. Na demonstreren en lobbyen lijken juridische stappen nu het volgende middel dat studenten ter hand nemen om goed en betaalbaar onderwijs af te dwingen. Eerder ging de Stichting Collectieve Actie Universiteiten ( SCAU) al over tot een gang naar de rechter om de instellingscollegegelden die universiteiten hanteren voor tweede masters ter discussie te stellen.