• A
 • A
 • Karakter bepaalt studiesucces

  - Intelligentie is van minder belang voor het studiesucces van studenten dan doorzettings- en organisatievermogen. Dat concludeert VU-promovendus Rutger Kappe na onderzoek bij Inholland-studenten. Het in kaart brengen van persoonlijkheid en motivatie van studenten is volgens Kappe een must.

  "Op basis van iemands profiel kunnen opleidingen specifieke interventies ontwikkelen en inzetten. De tijd dat alle studenten dezelfde (studieloopbaan) begeleiding krijgen is wat mij betreft voorbij", zegt Rutger Kappe die onderwijsinstellingen adviseert om de persoonlijkheden van studenten in kaart te brengen. Niet om op basis daarvan selectie toe te passen, maar juist om aan karaktereigenschappen gerelateerde vaardigheden te ontwikkelen en studiesucces zo te vergroten.

  De relatie tussen stijl van leren en de daadwerkelijke prestaties wordt volgens Kappe vaak overdreven. "Veel docenten en studiebegeleiders hechten veel belang aan leerstijlen, terwijl ook dit onderzoek aantoont dat leerstijlen (onder andere theoreticus, activist, observator) geen relatie hebben tot cijfers en studieduur. Voor leerstijlen geldt, het schaadt niet, maar baat ook niet."

  Fout in selectie bij werkgevers

  Rutger Kappe volgde studenten tot aan het begin van hun werkende carrière. Zo kwam hij tot de ontdekking dat er iets mis gaat in selectieprocedures van werkgevers. Zij hechten in sollicitatiegesprekken vooral waarde aan de persoonlijkheidseigenschap extraversie (waaronder uitbundigheid en durf in nieuwe situaties).

  Kappe: "Ik ontdekte dat extraverten over het algemeen een hoger startsalaris krijgen, maar zij doen het niet beter in hun  loopbaan. Werkgevers verliezen dus potentieel goede werknemers door zich te veel te richten op extraverte  kandidaten."