• A
 • A
 • Gouden driehoek in kaart

  - “Er bestaan al veel voorbeelden van maatschappelijke initiatieven op het terrein van scholarships.” OCW-staatssecretaris Halbe Zijlstra wil deze wel nadrukkelijker agenderen, zo meldt hij de Kamerleden De Rouwe (CDA) en Lucas (VVD).

  HO-woordvoerders Sander de Rouwe en Anne-Wil Lucas verzochten in maart de staatssecretaris te kijken naar de stand van zaken op het gebied van scholarships en studentenprijsvragen. Zij hoopten daarmee inperkingen in bijvoorbeeld de SF op te vangen door nieuwe bronnen van steun voor studiekosten aan te boren. Voor het samenbrengen van deze initiatieven is daarop vanuit onder meer het departement de site http://www.masterklasse.nl/ ingericht.

  Meer dan mooi douceurtje

  In een brief aan de Tweede Kamer blikt Zijlstra terug op de ontwikkelingen en initiatieven die zijn gesignaleerd in het afgelopen jaar. Uit die inventarisatie blijkt: "Instrumenten als scholarships en studentenprijsvragen blijken veel meer te zijn dan een mooie kans voor masterstudenten om iets bij te verdienen of een relatief goedkope manier voor werkgevers om 'high potentials' te 'scouten'."

  "We hebben kunnen vaststellen dat de maatschappelijke initiatieven op het gebied van scholarships en studentenprijsvragen een rijke verscheidenheid kennen. Of het nu gaat om 'extended mastercourses', 'masterclasses', 'bedrijfsbeurzen voor individuele studenten', 'crowdsourcing', prijsvragen of een landelijk opererend netwerk dat masterstudenten voor adviesopdrachten inschakelt."

  Werkgevers en topsectoren aan zet

  Zijlstra benadrukt dat in overleg met werkgeversorganisatie VNO-NCW het punt van scholarships nadrukkelijk op de agenda te zetten. Naast de Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs is ook in de topsectoren en daarbij horende  human capital agenda's aandacht voor het punt van de scholarships.

  Met de inventarisatie door OCW op de site Masterklasse is volgens Zijlstra een begin gemaakt voor het verbinden van de gouden driehoek van bedrijfsleven, studenten en de wetenschap. "Masterklasse is de eerste stap geweest om daarin te voorzien. Nu is het aan het maatschappelijk initiatief om daaraan een vervolg te geven."

  U leest de volledige brief van Zijlstra hier