‘Nederland innovatietopper in 2012’

Nieuws | de redactie
30 januari 2006 |

NWO-voorzitter Peter Nijkamp voorspelt dat ons land in 2012 de rol van Finland als innovatievoorloper in Europa heeft overgenomen. “Alle indicatoren op dat punt zijn voor ons land positief en op essentiële terreinen van de ontwikkeling van de wetenschap zijn wij leading geworden. Denk aan milieu-onderzoek, cognitiewetenschap en dergelijke.” Nijkamp pleitte tijdens het VSNU-café daarom voor een optimale facilitering van deze potentie van Nederland. “In plaats van de schamele bedragen die af en toe worden vrijgemaakt, zou per jaar zo’n 500 tot 1000 mln € in deze kans voor Nederland gestoken moeten worden.”

EU-topman Robert Jan Smits wees in dit verband op de voorziene Europese investeringen in onderzoek en de strijd daaromtrent met de landbouwuitgaven. “Niet de Europese Commissie zorgt voor het geharrewar. Deze heeft de visie en strategie op dit terrein geformuleerd. Het zijn de lidstaten die graag práten over het belang van de kenniseconomie, maar -als het puntje bij paaltje komt- weer doorgaan met het primair uitgaven doen voor het verleden en niet voor de toekomstperspectieven. Zo gaan de bedragen nog steeds naar de landbouwsubsidies in plaats van naar R&D en kenniseconomie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK