Master voor docentschap in HO

Nieuws | de redactie
11 april 2006 |

De Vrije Universiteit komt met een nieuwe masteropleiding gericht op het hoger onderwijs zelf: de masterTeaching in Higher Education (THE Master). Zij is bedoeld als een belangrijke impuls voor de verdere ontwikkeling van het HO-docentschap en is de eerste masteropleiding die de docent in het hoger onderwijs centraal stelt.
Waar leraren in het basis- en voortgezet onderwijs een uitgebreide opleiding volgen, moeten de meer dan 30.000 docenten in het hoger onderwijs het in wezen zonder eigen, gerichte training stellen, terwijl hun beroep steeds complexer wordt. De diversiteit aan studenten neemt toe en van afgestudeerden wordt steeds nadrukkelijker verlangd dat zij een sleutelrol kunnen spelen in de kennissamenleving. Docenten klagen dat er geen waardering is voor hun professionaliteit en dat managers en staf hen tot uitvoerders maken.

De nieuwe opleiding bestaat uit drie delen. In het eerste deel verwerven beginnende docenten in het wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs didactische vaardigheden en ontwikkelen zij een eigen doceerstijl op basisniveau. Het tweede deel richt zich op ervaren docenten, die behoefte hebben aan verdieping van hun docentschap. Samen met collega’s leren zij hun handelen in complexe onderwijssituaties te verbeteren. De opleiding wordt afgerond met een masterthese, op basis van een studie naar de eigen onderwijspraktijk. Aan het eind van de opleiding kunnen de docenten hun handelen onderbouwen met praktijkgericht onderzoek, en hebben zij een concrete bijdrage geleverd aan evidence based onderwijsontwikkeling in hun opleiding.

THE Master wordt aangeboden door het Onderwijscentrum van de VU en voorgedragen voor accreditatie bij de NVAO. Verschillende van deze trajecten zijn als afzonderlijk te volgen onderdelen opgenomen in de masteropleiding. Nieuw zijn de onderlinge samenhang, de uitbreiding naar expert-niveau en de grote rol van praktijkonderzoek in THE Master.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK