Forensisch onderwijs in Maastricht

Nieuws | de redactie
4 mei 2006 | In februari 2007 start de Universiteit Maastricht een masteropleiding Forensica, Criminologie en Rechtspleging. Het programma combineert rechtswetenschappen, criminologie en psychologie met ingrediënten uit de Life Sciences als dna- en sporenonderzoek. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor een tweede forensisch onderzoeksinstituut in Maastricht.Studenten die zich interesseren voor alle vormen van bestudering van recht op basis van niet-juridische disciplines en forensische aspecten van het strafrecht vormen de doelgroep van de nieuwe Masteropleiding. Betrokken vakgebieden zijn bijvoorbeeld Rechtspsychologie, waarvoor prof. dr. Peter van Koppen met het project ‘Gerede twijfel’ een stevige naam vestigde in Maastricht. Ook criminologie, forensische psychopathologie, forensische accountancy en forensische geneeskunde komen ruim aan bod. Op dit moment is er in Nederland nog geen complete forensische opleiding voor beroepsbeoefenaren in de strafrechtketen (zoals rechters, advocaten en rechtspsychologen).

Het forensisch instituut, dat naar verwachting in de nabije toekomst in Maastricht onder UM-vlag van start gaat, voorziet ook in een behoefte. De belangstelling voor kwalitatief hoogwaardig forensisch onderzoek neemt toe, evenals de behoefte aan ‘evidence based’ opsporingstechnieken als gevolg van ‘innovatie’ in de criminele circuits. Op dit moment komen alle gevallen die bij justitie onder handen zijn automatisch bij het NFI terecht. In de toekomst zou men ook in Maastricht terecht kunnen. Het forensisch instituut in Maastricht zou zich richten op onderzoek, onderwijs en dienstverlening en zodoende een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de forensische wetenschappen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK