Kennishubs werken beperkt samen

Nieuws | de redactie
31 juli 2006 | Fundamenteel onderzoek op het gebied van kennisgedreven technologieën, als de biotechnologie en de ICT, concentreert zich in Nederland al jarenlang in een beperkt aantal regio's. Het zijn met name universiteitsregio's als Eindhoven, Leiden en Wageningen die fungeren als een knooppunt in een kennisnetwerk, ofwel: kennishub. Toch werken organisaties binnen dergelijke kennishubs slechts beperkt samen als het gaat om het doen van fundamenteel onderzoek. Internationale samenwerkingsrelaties zijn van veel groter belang. Dit is één van de conclusies van de studie 'Kennishubs in Nederland. Ruimtelijke patronen van onderzoekssamenwerking' van het Ruimtelijk Planbureau.

Kennis en innovatie zijn van steeds groter belang voor de economie. Veel regio’s streven er dan ook naar hun positie binnen de internationale kennisnetwerken te verbeteren en tegelijkertijd de regionale inbedding van bedrijven en kennisinstellingen in de kennisgedreven sectoren te versterken. Toch is dit soort kennisnetwerken nog maar zelden in kaart gebracht. Om in deze kennislacune te voorzien wordt in deze studie aan de hand van wetenschappelijke copublicaties in de periode 1988-2004 de ruimtelijke structuur van kennisnetwerken,en hun dynamiek geanalyseerd, zowel binnen de kennisgedreven technologieën tussen Nederlandse regio’s als tussen Nederlandse regio’s en het buitenland.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK