Koninklijk besluit ter discussie

Nieuws | de redactie
3 juli 2006 | De val van het kabinet leidt bij hoger onderwijs tot een zeer delicate constitutionele situatie. Er heerst grote onzekerheid over de vraag of het besluit tot benoeming van Bruno Bruins tot staatssecretaris dat de Koningin op 27 juni tekende, politiek nog uitgevoerd kan worden. Hij zou immers benoemd worden in een gevallen kabinet. “Het kan zijn dat een besluit van de Koningin in nieuwe omstandigheden niet meer opportuun is”, zo klinkt in ambtelijk OCW.

De benoeming van Bruins gaat pas in “op de datum van zijn beëdiging”, een beëdiging die door de val van het kabinet – in de 24 uur nadat de Koningin tekende –  op losse schroeven is komen te staan. Als Lubbers de informatie heeft afgerond, is het aan de formateur te besluiten of er al dan niet behoefte is aan een nieuwe staatssecretaris op OCW in het rompkabinet. Tot die tijd blijft Maria van der Hoeven alleen de scepter zwaaien op het onderwijsministerie.  Staatsrechtelijk is het in dit verband boeiend, dat op de site van OCW wel alvast een persoonlijke webpagina met downloadbare foto’s van de niet beëdigde bewindsman is aangebracht.

Lees hieronder het besluit van de Koningin van 27 juni

No. 06.002257

BESLUIT HOUDENDE

benoeming van mr. drs. B.J. Bruins tot staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op de voordracht van Onze Minister- President, Minister van Algemene Zaken

d.d. 27 juni 2006, nr. 06M484938;
Gelet op artikel 46 van de Grondwet;
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Mr. drs. B.J. Bruins met ingang van de datum van zijn beëdiging te benoemen tot staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn belast met de uitvoering van dit besluit
dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde, de Hoge Colleges van Staat, de
ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

’s-Gravenhage, 27 juni 2006

Beatrix

DE MINISTER-PRESIDENT, a.i.

Minister van Algemene Zaken,

G. Zalm

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

M.J.A. van der Hoeven


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK