Toegang tot publieke data kan beter

Nieuws | de redactie
25 juli 2006 | Onderzoekers ondervinden in de praktijk vele barrières als ze gebruik willen maken van gegevens in publieke en semi-publieke administraties. Wanneer zij betere toegang krijgen tot die administraties, levert dat de maatschappij veel belangrijke kennis op. De KNAW roept de regering op om de financiële en organisatorische belemmeringen voor onderzoekers weg te nemen.

De zes ‘basisregistraties’ met vitale gegevens van de overheid, voor onder meer gebouwen, adressen, persoonsgegevens en kadaster, bieden een schat aan informatie voor onderzoekers. Dat geldt ook voor bronnen als verzekerdenadministraties, de onderwijsnummers van de Informatie Beheergroep, en de Basisvoorziening Vreemdelingen.

Hoewel er geen principiële wettelijke belemmeringen zijn voor het gebruik van gegevens, krijgen onderzoekers te maken met administratieve beperkingen, zoals bijvoorbeeld bij het kadaster, dat werkt met een opvraging per object. Dat systeem maakt grootschalig onderzoek naar bijvoorbeeld  de woning- en grondmarkt moeilijk. De ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Binnenlandse Zaken moeten in hun overleggen rekening houden met de wensen van de onderzoekers, vindt de KNAW. Ook ziet zij een belangrijke rol voor het onlangs geopende instituut DANS (Data Archiving en Networked Services)  bij het afstemmen van de vraag en aanbod van gegevens voor onderzoek.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK