Avans speelt in op tekort kenniswerkers

Nieuws | de redactie
27 september 2006 | Hogeschool Avans wil de komende jaren de banden met de beroepspraktijk aanhalen, zodat studenten optimaal opgeleid worden voor hun beroep en Avans een kenniscentrum wordt voor bedrijven in de regio. Er moet meer contact komen tussen academies en bedrijven. Toegepast onderzoek, kenniscentra en lectoren moeten daar onder meer toe bijdragen. De hogeschool wil daarbij investeren in de 'professionalisering' van docenten en bijdragen aan de ontwikkeling van het beroepenveld.


‘De professionalisering van de docenten en de gerichtheid op de beroepswerkelijkheid zijn de afgelopen jaren onvoldoende van de grond gekomen. De hogeschool en haar mensen zijn te veel naar binnen gericht geweest. Dit is het ondernemerschap niet ten goede gekomen’, aldus de leiding van de hogeschool in zijn nieuwe meerjarenbeleidsplan.

Dit plan 2007-2010, dat vorige week is goedgekeurd door de Raad van Toezicht, wijst er op dat men méér studenten moet opleiden, omdat een ‘dreigend tekort aan kenniswerkers in de regio’, mede door de vergrijzing, actueel wordt. Daarom is het doel het aantal inschrijvingen in ieder geval gelijke tred te laten houden met de groei van de bevolking: jaarlijks 2,5 procent. De raad wil om die zelfde reden de doorstroom naar het hbo verbeteren en de uitval van studenten tijdens de studie verminderen. Studenten die uitblinken zouden speciale trajecten moeten kunnen doorlopen.

Om de toekomstplannen uit te voeren is in eerste instantie € 6 miljoen begroot. Daarvoor worden onder meer extra budgetten gebruikt, zoals het vernieuwingsbudget, investeringsbudget en de impulsgelden beroepskolom (mbo- hbo).
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK