Chang nog onbeantwoord

Nieuws | de redactie
25 september 2006 | Het kabinet laat investeringsbeslissingen inzake de kennisinfrastructuur over aan zijn opvolger. ‘De veranderde politieke situatie’ noopt daartoe, zo blijkt uit de reactie op de lange termijn visies van NWO en de commissie Chang. Om die reden gaat men nu ook niet in op de vraag naar het al dan niet verder gaan met dynamisering en prestatiebekostiging van het universitair onderzoek.

Wel stelt het kabinet, dat universiteiten “excellentie in het wetenschappelijk onderzoek moeten bevorderen en het bruikbaar maken van de resultaten van onderzoek voor de samenleving stimuleren. De komende jaren zal het bevorderen van een sterke wisselwerking tussen onderzoek, het bedrijfsleven en de samenleving een belangrijk aandachtspunt blijven. Ook moeten universiteiten zorgen voor meer focus en massa en voor transparantie van de bestedingen voor onderzoek. Deze mogen echter niet leiden tot hogere administratieve lasten voor universiteiten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK