GroenLinks zet in op duurzaamheid en bredere participatie

Nieuws | de redactie
4 september 2006 | GroenLinks zet de komende jaren vooral in op duurzame energie, armoedebestrijding en verhoging van de arbeidsparticipatie. Dat valt af te leiden uit het verkiezingsprogramma van de partij.

Voor het hoger onderwijs wil de partij de komende jaren 400 miljoen extra uittrekken. Dit moet besteed worden aan jonge onderzoekers, een groter onderwijsaanbod en een hogere studiebeurs voor studenten.

Een groter onderwijsaanbod is nodig om meer studenten aan te trekken, ook uit het buitenland. De studiebeurs moet na de studie terugbetaald worden door middel van een inkomensafhankelijke academicitax. Ook moet OCW erop toe gaan zien dat HO-instellingen meer vrouwen, migranten en jonge mensen in dienst nemen.

Met haar pleidooi voor meer vrijheid voor studenten lijkt GroenLinks het wetsvoorstel op de leerrechten te omhelzen: ” Op jonge leeftijd weten studenten lang niet altijd welke studie het beste bij hen past. Wij willen het onderwijs vrijer maken met meer ruimte voor studenten om te wisselen van studie of op een latere leeftijd de studie af te maken”.

Het innovatiebeleid staat voor GroenLinks in het teken van de duurzaamheid. “Een innovatieve duurzame samenleving wordt bevorderd door het principe “de vervuiler betaalt” zo volledig mogelijk toe te passen. Emissierechten worden niet gratis uitgedeeld, maar geveild. Naast heffingen en verhandelbare emissierechten wordt nationale en Europese wet- en regelgeving gebruikt om effectief milieubeleid te voeren. Subsidies worden terughoudend gegeven.

De invoering van een grootverbruikerheffing op energie draagt bij aan de gewenste verandering van de structuur van de Nederlandse economie. Die wordt minder energie- intensief en meer gericht op innovatie en kennis. Energiebedrijven worden verplicht tot het leveren van een oplopend percentage duurzame energie”.

Verkiezingsprogramma GroenLinks
Financiële bijlage


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK