HBO ‘college’ van start

Nieuws | de redactie
5 september 2006 | Het Windesheim Honours College moet in de binnenstad van Zwolle in 2008 de eerste 200 studenten ontvangen. VU-Windesheim collegevoorzitter René Smit zei tegen ScienceGuide: “We gaan het onmogelijk geachte mogelijk maken.”Het mission statement van het Windesheim Honours College luidt: Windesheim Honours College educates students to become highly qualified professionals with an international and etrepreneurial spirit, who are active across public and private domains, see diversity as a key to success and are committed to sustainable development. Het plan van de hand van prof Marijk van der Wende wordt morgen gepresenteerd door VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes bij de jaaropening van Windesheim.

Bij de eerste, interne presentatie ervan noteerde ScienceGuide de reacties van de aanwezigen. Arie Kraaijeveld van het Platform Bèta Techniek zei: “Het mission statement moet de driving force zijn. Een positief initiatief moet zich op een positieve manier profileren. Voor de internationale positionering is de verbinding met de VU erg belangrijk.” Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, vindt het “Fantastisch. Wanneer kan ik me aanmelden? Ik zou het geweldig vinden om zo’n opleiding te volgen. Prachtig dat we mensen gaan opleiden tot ondernemend gedrag in internationaal perspectief. Zo kunnen we excellentie een plaats geven, nu gaan we slordig om met talenten van mensen.” Ook topambtenaar van OCW Jo van Ham was positief: “Een geweldig initiatief. Het sluit aan bij de plannen van OCW op het gebied van internationalisering, diversiteit en exclusiviteit. Dit moet gewoon van de grond komen.”

Studenten worden pas toegelaten als ze een selectieprocedure hebben doorlopen en ze voldoende Engels beheersen, gemotiveerd en maatschappelijk geëngageerd zijn en internationale en interculturele belangstelling hebben. Dit moet blijken uit een essay en een interview.

VU- Windesheim wil met het Honours College een aantal issues aanpakken die in Nederland spelen. Gebrek aan innovatie en integratie, een kloof tussen ‘doeners’ en ‘denkers’, slechte oriëntatie op de wereldmarkt en het internationale, slechter wordende talenkennis en beperkte kennis van wiskunde en bètavakken.

In 3 jaar zullen studenten worden opgeleid tot hoogwaardige professionals op het gebied van handel, transport en logistiek, technologie en duurzame ontwikkeling, gezondheidszorg en sociale studies, en media en communicatie en creatieve industrie. Ze moeten gaan werken in zowel de publieke als de private sector in niet-gereguleerde beroepen. Om dat te bereiken doorlopen studenten een programma waarin ze zich verdiepen in hun afstudeeronderwerp, onder andere via stages, waarvan één buitenlandse.

Ook zit er verbreding in in de vorm van een minor en de ‘professional core’. Daarin worden studenten onderwezen in schrijven, presenteren, argumenteren, onderzoek doen, ICT- vaardigheden, minimaal twee vreemde talen, wiskunde en bètavakken, interculturele communicatie en management, interdisciplinair en innovatief denken, entrepreneurschap, leiderschap en ethiek.

HU- lector professor Frans Leijnse denkt dat het Windesheim Honours College kan bijdragen aan innovatie. En: “het College moet het niet zoeken in exclusiviteit, en zich bewust zijn van haar voorbeeldfunctie.”  Hans Adriaansens, oprichter van het University College Utrecht, geldt als een van de belangrijkste inspiratoren en heeft vanaf het eerste begin interesse gehad in het initiatief. “Het is heel leuk dat in het wo en het hbo dezelfde initiatieven zijn genomen. Ik verwacht dat het rendement van het College hoog zal zijn omdat er maximaal 600 studenten aan deelnemen. Daardoor is er committment van studenten naar elkaar toe en kunnen ze elkaar stimuleren. Maar er is nog een lange weg te gaan tot september 2008.” Anne Flierman, CvB-voorzitter van de Universiteit Twente, vindt het initiatief anders van aard dan de eerdere colleges bij universiteiten. Dat acht hij goed voor Oost- Nederland en ook voor de UTwente. “Ik vind dit een uniek iets, heel anders dan de university colleges. Studenten die hiervandaan komen kunnen straks zonder meer instromen op onze universiteit. Dat het aan de ene kant iets heel bijzonders moet worden en aan de andere kant niet exclusief moet zijn, daar zit nog wel een spanning.”

VU-Windesheim mikt op een internationale en diverse studentenpopulatie. Nederlandse en buitenlandse studenten, autochtoon en allochtoon, havo’ers en vwo’ers. De beoogde samenstelling wijkt sterk af van het huidige Windesheim profiel en betekent in cultureel opzicht en wat betreft internationalisering ‘een enorme kans maar ook een grote uitdaging’, aldus het programma. Zeki Arslan, onderwijscoördinator van het instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum, onderstreept dat culturele diversiteit veel aandacht moet krijgen. “Inzicht in culturele verschillen is de sleutel tot succesvol ondernemen. Er moet volgens mij ook aandacht zijn voor talen als Arabisch en Turks. Verder moet Zwolle, om een internationale school mogelijk te maken, de monoculturaliteit die er ten dele is doorbreken.”

NUFFIC-directeur Sander van den Eijnden vindt het plan wel wat. “Twee ontwikkelingen maken dit initiatief logisch. De deelname aan het hoger onderwijs is massaler geworden. Dat betekent dat er meer variëteit is gekomen in de studentenpopulatie, zowel aan de onderkant als aan de bovenkant. En internationalisering in het hoger onderwijs wordt steeds gewoner, dus daar moeten we de normale eisen van kwaliteit en toegankelijkheid aan stellen. Ik ben het met Frans Leijnse eens dat je het niet exclusief moet maken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK