Jazz controversieel in naoorlogs Nederland

Nieuws | de redactie
1 september 2006 | Jazz werd in de eerste naoorlogse jaren in Nederland op een problematische manier benaderd. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het promotieonderzoek van Henk Kleinhout, die de ontwikkelingen van de jazz in deze periode in kaart heeft gebracht. Enerzijds zette de Amerikaanse jazz een schare musici en liefhebbers in vuur en vlam, terwijl anderzijds culturele elites in de stijgende populariteit van die muziek een mentaliteitsverandering zagen die alleen maar kon leiden tot cultureel verval en andere ellende.Jazz leidt geen geïsoleerd bestaan, maar maakt deel uit van een culturele en sociaal-economische context. In dit maatschappelijke spectrum waren destijds twee elkaar tegenwerkende krachten te onderscheiden. Enerzijds zette de Amerikaanse jazz een schare musici en liefhebbers in vuur en vlam, terwijl anderzijds culturele elites in de stijgende populariteit van die muziek een mentaliteitsverandering zagen die alleen maar kon leiden tot cultureel verval en andere ellende.
Binnen de jazzgemeenschap deden zich vervolgens verschillen van opvatting voor ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen in de jazz, die aanleiding waren tot soms heftige debatten. De tegenstanders van de jazz waren bevreesd dat deze muziek ten koste zou gaan van de verworvenheden van de Nederlandse cultuur. Via onder andere de jeugdbeweging diende hiertegen een tegenoffensief te worden ingezet. Kleinhout concludeert dat zowel bij de jazzliefhebbers als de gevestigde orde ten slotte een zeker conservatisme ten aanzien van nieuwe vormen van jazz, en ten aanzien van de dominant geachte Amerikaanse invloed bestond.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK