Jongeren divers, maar vooral door hun gezin

Nieuws | de redactie
19 september 2006 | Er is geen duidelijke scheidslijn tussen allochtone en autochtone jongeren als het gaat om zaken zoals uit huis gaan, opvattingen over trouwen, kinderen krijgen en de taakverdeling in het huishouden. Er is veel verscheidenheid, ook onder allochtone jongeren. Marokkaanse jongeren breken meer met ouderlijke tradities dan Turkse jongeren.

Allochtone meisjes zijn moderner dan jongens als het gaat om de taakverdeling in het huishouden, maar ze zijn traditioneler wat betreft trouwen en kinderen krijgen. Dit zijn enkele conclusies van het promotieonderzoek Pathways into adulthood. A comparative study on family life transitions among migrant and Dutch youth van sociologe Helga de Valk aan de UU.

19 procent van de Nederlandse bevolking heeft tenminste één in het buitenland geboren ouder en wordt daarom tot de allochtone bevolking gerekend. Onder de 15 tot 30 jarigen is 25 procent van allochtone herkomst. Het aandeel allochtonen en hun kinderen zal in de nabije toekomst verder groeien. “We weten weinig over de voorkeuren en het gedrag van allochtone jongeren als het gaat om relatie- en gezinsvorming en of deze bij voorbeeld verschillen van die van autochtone jongeren. Ook is er weinig bekend over de manier waarop allochtone ouders invloed hebben op de overgang naar volwassenheid van hun kinderen” stelt De Valk.

Scheidslijn allochtoon autochtoon
De resultaten tonen dat er geen duidelijke etnische scheidslijn valt te trekken tussen allochtone jongeren enerzijds en autochtone jongeren anderzijds. Vooral de waarden rond huwelijk en kinderen krijgen, worden voortgezet onder jonge allochtonen. Aan de culturele tradities over het uit huis gaan en de taakverdeling tussen man en vrouw wordt minder vastgehouden. De gevonden verschillen in voorkeuren en gedrag tussen allochtone en autochtone jongeren kunnen niet uitsluitend worden toegeschreven aan de culturele herkomst. De voorkeuren en het gedrag van de jongeren hangen over het algemeen sterk samen met de kenmerken van de ouders en het ouderlijke huis. De sociaal-economische positie van de familie verklaart ook een deel. Naast kenmerken van het gezin zijn ook de kenmerken van de jongere zelf van belang zoals de etnische identificatie. Zo voelen Marokkaanse jongeren, die zich identificeren met de eigen etnische groep, meer voor het huwelijk dan degenen die zichzelf vooral als Nederlander zien.

Onderzoek
Het onderzoek gaat in op vier aspecten van de overgang naar volwassenheid namelijk: de voorkeuren voor ongehuwd samenwonen en trouwen, voorkeuren rondom taakverdeling, voorkeur over de timing van transities en patronen van uit huis gaan. Jongeren met een Turkse Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en autochtone herkomst worden in de studie vergeleken. Allochtone jongeren worden vergeleken met hun autochtone leeftijdsgenoten, maar ook worden verschillen binnen ieder van de etnische groepen bekeken. Om te achterhalen hoe en in welke mate ouders van invloed zijn op de levenspaden van jongeren zijn verschillende manieren van ‘intergenerationele’ overdracht in allochtone- en Nederlandse families vergeleken. Het promotieonderzoek is verricht aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK