OCW int ‘hbo-fraude-geld’ nu al

Nieuws | de redactie
12 september 2006 | OCW int bij hogescholen nu al een voorschot op de claims naar aanleiding van het rapport-Schutte en de zogeheten ‘hbo-fraude’. De HvA heeft hier inmiddels protest aangetekend, aangezien de zaak nog onder de rechter is.


HvA-jurist Kees Koppenol: “Wij baseren ons op de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW). Die bepaalt dat de HvA zich elk jaar door middel van haar jaarverslag tegenover het ministerie van Onderwijs moet verantwoorden voor het door haar gevoerde beleid. Daarna heeft het ministerie een jaar de tijd om het bedrag van de te betalen subsidie te corrigeren. Dat is niet gebeurd. Alle trajecten met studenten die nu door het ministerie als frauduleus worden bestempeld, zijn in een eerder stadium door haar gecontroleerd en goedgekeurd.” Het ministerie baseert zijn claim echter op de Algemene Wet Bestuursrecht, die stelt dat een ten onrechte verleende subsidie binnen een termijn van vijf jaar teruggevorderd kan worden. OCW lijkt beducht dat via verjaring hierbij de terugvordering van ‘Schutte-geld’ mis zou gaan lopen, mede in het licht van recente gerechtelijke uitspraken als die ten gunste van de CHN.

Op deze basis blijkt het ministerie bij verschillende hogescholen een soort van voorschot op de fraude-claims te nemen en verstrekt het tijdelijk geen subsidie meer. “Dat gebeurt ook bij ons en dat is vervelend. Daar draai ik niet omheen. We hebben tegen deze gang van zaken geprotesteerd, mede omdat we ontzettend veel nieuwe studenten hebben en omdat we met een aantal grote nieuwbouwprojecten bezig zijn. Het ministerie heeft nog niet gereageerd op onze protesten, maar voor ons is deze maatregel heel vervelend,” zegt Koppenol tegen Havana hierover.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK