Hogeschool actief in sociale innovatie projecten

Nieuws | de redactie
9 februari 2007 | Het projectbureau ‘Jonguh Règeâhrs’ van hogeschool InHolland wordt het nieuwe platform om bijdragen te leveren aan Haagse maatschappelijke vraagstukken. Bewoners, winkeliers, wijkagent en andere Haagse partijen zijn hierbij betrokken.Studenten voeren de projecten uit, gesteund door de theorie die ze op school krijgen, en begeleiding vanuit het projectbureau. Twee projecten zijn inmiddels al gestart, de ‘Wenswijk’ waarin leerlingen van basisscholen hun eigen wijk op veiligheid verbeteren en het project Mediation. In dit project wordt de uitval onder VMBO-leerlingen met mediation tegen gegaan.

De hogeschool heeft al eerder ervaring opgedaan met een dergelijke opzet in Rotterdam, waar ‘Projectbureau het Jonge Noorden’ onlangs het vijfjarig jubileum vierde. “Vierdejaars studenten van de richtingen Educatie, Economie, Sociaal Werk, Recht en Communicatie worden een studiejaar lang gekoppeld aan een Haags vraagstuk”, aldus Greet Fokker, de projectleider. “Studenten doen zo waardevolle praktijkervaring op om de leefbaarheid in voornamelijk oude wijken te vergroten. Deze ervaring doen zij op naast hun stage- en afstudeeropdracht. Voor het komend studiejaar gaat een differentiatieminor voor vierde jaars studenten van start waarin zij zich voor langere tijd verbinden aan het projectbureau. Maar ook studenten uit lagere leerjaren kunnen in de komende tijd aan de slag voor kortere projecten”, aldus Fokker. Betrokken partijen tot nu toe zijn Halt Haaglanden en Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK