Shell benoemt biotechnoloog

Nieuws | de redactie
16 februari 2007 |

Prof.dr.ir. Luuk van der Wielen (TU Delft) wordt de ‘principal scientist biotechnology’ van Shell om daar nieuwe technologische opties op het gebied van biotechnologie te verkennen en creëren.
Hij houdt zijn leerstoel bij de sectie Bioseparations. Van der Wielen blijft tevens wetenschappelijk directeur van B-Basic, een publiek- privaat onderzoeksconsortium voor industriële biotechnologie. B-Basic voert een research- en trainingsprogramma uit met een budget van 50 miljoen euro.
Het vakgebied van professor Van der Wielen zal naar verwachting een steeds grotere rol gaan spelen in processen die biomassa omzetten in biobrandstoffen. Deze laatste zijn serieuze kandidaten als belangrijke brandstoffen voor de toekomst. De activiteiten van zijn sectie werden bij een evaluatie door de VSNU als uitmuntend omschreven en hebben geleid tot diverse spin-off bedrijven.

Shell ziet bio-ethanol uit voedselgewassen en biodiesel uit plantaardige oliën daarbij slechts als een beginpunt. Deze brandstoffen hebben volgens Shell beperkte mogelijkheden voor verdere kostenreductie. Ze worden bovendien wellicht beperkt door overwegingen op het gebied van landgebruik en voeding. In potentie hebben nieuwe brandstoffen gebaseerd op de conversie van biomassa-residu (lignocellulose) deze beperkingen volgens Shell niet. Ze leveren bovendien een grotere emissiereductie van CO2 op.

Shell ontwikkelt biobrandstoffen in industriële en wetenschappelijke samenwerkingsverbanden zoals B-Basic, IOGEN en CHOREN. Hiernaast zoekt Shell nieuwe samenwerkingsverbanden die zich richten op de verdere ontwikkeling van logistieke aspecten en een beter begrip van het milieubeslag dat de grootschalige productie van biobrandstoffen legt. Het doel van deze samenwerkingsverbanden voor Shell is beter te kunnen voorspellen wat de mogelijkheden van biobrandstoffen in de komende decennia zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK