‘Zelfstandigheid hbo-studenten overschat’

Nieuws | de redactie
22 februari 2007 | Fontys wil discipline terug zien te krijgen in het hoger beroepsonderwijs. Een aantal studenten kan namelijk de zelfstandigheid niet aan. „Je kunt zeggen dat het onderwijs de mate van zelfstandigheid van studenten heeft overschat”, is de opvatting van Fontyschef Norbert Verbraak.Op de universiteit zijn studenten altijd al tamelijk vrij geweest. Het hbo, zo constateert Verbraak, is een aardig eind die richting opgeschoven. Dat ging gepaard met de afname van traditioneel klassikaal onderwijs en de opkomst van andere werkvormen zoals projectondewijs. Bij de student kwam meer initiatief en zelfstandigheid te liggen.

En dat laatste, zo is gebleken, kan niet iedere student aan. „Klassikaal onderwijs bestaat natuurlijk nog wel”, zegt Verbraak. „Maar er zijn studenten die denken dat alleen die drie uurtjes hoorcollege verplicht zijn en dat ze gewoon vrij hebben van de projectbijeenkomsten. Zeker de jongerejaars hebben daar last van. En ieder jongere heeft talloze manieren om zijn vrije tijd in te vullen.” Het onderwijs heeft de zelfstandigheid in de jongere leeftijdsfase overschat, meent Verbraak. Het hbo is trouwens niet de enige sector waar dit speelt. Volgens hem doet zich hetzelfde voor in het mbo en heeft deze discussie ‘intussen ook de universiteit bereikt’.

ISO-voorzitter Sebastiaan den Bak kaatst de bal terug: “De kijk van Verbraak op deze zaak is wat ons betreft uiterst simplistisch. De logica van Verbraak: we hebben de studenten in het diepe gegooid en ze konden niet zwemmen, dus ze zijn motorisch nog niet aan zwemmen toe. Het is de taak van de hogescholen om studenten zelfstandigheid bij te brengen. Daar zijn verschillende didactische methoden voor en daar past een afbouw in de hoeveel contacturen gedurende het curriculum bij. Maar juist in de beginfase moet het onderwijs intensief zijn om een basis te leggen voor die zelfstandigheid, een zwemcursus dus. Wij vinden het een goede zaak dat Fontys het aantal contacturen wil verhogen, maar voor de onderbouwing daarvan moet Verbraak behalve naar de studenten ook eens in de spiegel kijken en zich afvragen hoe het zo ver heeft kunnen komen”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK