Adriaansens: ‘Bachelorfase moet fors beter’

Nieuws | de redactie
30 maart 2007 | “Al die mensen die spreken over dat het in het onderwijs beter moet, doen er zelf niets aan. Dat komt te veel voor.” Tijdens het VSNU-café van 27 maart gaf prof. Hans Adriaansens af op de babyboomers, “van wie ik er zelf een ben. Al die mensen die nu in ingezonden stukken klagen over jonge mensen, zijn vergeten hoe slecht ze zelf schreven toen ze zelf 17 of 18 jaar waren”.De chef van de Roosevelt Academy riep de universiteiten op vooral zelf aan de slag te gaan met de kwaliteit van het onderwijs. “Binnen de huidige wetgeving kan enorm veel, laten we die mogelijkheden maar eens gaan gebruiken.” Adriaansens pleitte voor een indringende kwaliteitsverbetering van de bachelorfase. “Het is interessant dat er in het regeerakkoord gesproken wordt over kleinschalig onderwijs. Maar dat slaat op het voortgezet onderwijs, terwijl de kans op anonimiteit in de bachelorfase nu juist het grootste is. Ik vind dat er een aparte lumpsum voor de bachelorfase moet komen. Anders is de noodzaak daarin te investeren te vrijblijvend. Ook zou het goed zijn als de universiteiten rectoren- magnifici voor de bachelorfase benoemen. Als je dat doet, komt het onderzoek daar wel van de grond”.

Hans Adriaansens gaf daarbij ook aan, hoe moeilijk het is de kwaliteit van onderwijs op universiteiten te verbeteren: “Als decaan is het mij niet gelukt, ik kreeg het schip maar één of twee graden uit koers. Sinds ik in Greenpeacebootjes langs de colleges van besturen vaar, heeft iedereen de pest aan mij. Maar er gebeurt tenminste wat. Kennelijk is het nodig de kat de bel aan te binden”.

ISO- voorzitter Sebastiaan den Bak pleitte voor het terugbrengen van persoonlijke aandacht in het hoger onderwijs: “Het is belangrijk dat studenten gestimuleerd worden. Men denkt nu nog te veel in groepen studenten. Het wordt tijd voor gedifferentieerde trajecten, zodat maatwerk geboden kan worden. Ook is het belangrijk dat docenten zich gewaardeerd voelen in hun professie. Het is belangrijk dat de minister hier werk van maken. Hij kan de wettelijke kaders bieden”.

Ook pleitte hij ervoor meer student-assistenten in het onderzoek te laten meedraaien, om zo de betrokkenheid van studenten bij het onderzoek te vergroten. Binnenkort komen ISO en KNAW met een gezamenlijk voorstel hierover. Adriaansens viel Den Bak bij: “Ik wil ook dat meer studenten in het onderzoek participeren. Het is daarbij wel belangrijk dat we afbakenen wat goed undergraduate research is. Dan wordt het ook leuk voor docenten om daarin te participeren. Daarom vind ik dat we voorzichtig moeten zijn met de term toponderzoek, omdat in dergelijke onderzoeksprojecten voor undergraduate studenten doorgaans geen plaats is”. Hij pleitte daarom voor verbetering van de bachelorfase. “Het is interessant dat er in het regeerakkoord gesproken wordt over kleinschalig onderwijs. Maar dat slaat op het voortgezet onderwijs, terwijl de kans op anonimiteit in de bachelorfase nu juist het grootste is.”

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK