Voyage of discovery

Nieuws | de redactie
16 maart 2007 | De Britten willen met Nederland samen de leidende kenniseconomie in Europa worden. Ambassadeur Lyn Parker sprak hierover met ScienceGuide op de conferentie De kunst van het verzilveren.

“Als ambassade willen wij vooral de verbindingen tussen onderzoekers in Nederland en het UK veel meer promoten.

In het bijzonder zijn we hierbij op het terrein van de life sciences de nadruk gaan leggen. Want daar blijkt het een echte voyage of discovery naar alles wat onze onderzoekers elkaar te bieden hebben.

We zijn op zoek gegaan naar waar er nog weinig verbindingen zijn gelegd. Die terreinen moet je opzoeken, verkennen en dan in kaart brengen. Zo zijn we op punten als hersenonderzoek en het onderzoek naar weefsels meer gaan leren samenwerken. En dat moet je dan zo concreet mogelijk zien te doen. Zo wordt er nu gewerkt aan gezamenlijke bids voor het 7e Kaderprogramma van de EU.

Op de ambassade hebben we een klein stafje dat zich hieraan wijdt. Er is voor heel de Britse regering een netwerk van zulke medewerkers die wereldwijd hiermee bezig zijn. Soms zijn dat heel grote eenheden bij ambassades; u kunt zich indenken dat wij in China een forse staf daaraan hebben werken. In Nederland is die eenheid veel kleiner natuurlijk, maar de nadruk ligt hier dan ook veel meer op het helpen van de individuele onderzoekers en hun inzet om elkaar te leren vinden.

Het doel is voor ons helder. Het Verenigd Koninkrijk moet een echte kenniseconomie worden. Maar dat niet alleen: heel Europa moet dit worden om in de toekomst zijn welvaart en rol in de wereld te versterken. Wij willen daarin een leidende rol spelen en Nederland is daarbij een belangrijk partnerland in Europa.

Komt de Britse filosofengemeenschap hierheen? Naar Rotterdam? Wat een geweldig idee, ik wist dat niet. Wat leuk dat dat de eerste keer in hun geschiedenis is en dan meteen hier in Rotterdam bijeen komt. Er is natuurlijk ook zo’n bijzondere historie van filosofische inspiratie over en weer, van Erasmus, van Mandeville. Je ziet dit ook bij andere wetenschappen. De Royal Society is een goede partner van uw KNAW. Tussen onze landen is er een pretty natural tendency om over de zee naar elkaar te kijken en te leren kennen.

Wat zeker helpt is de krachtige traditie van wereldwijde ‘Anglo-Dutch’ multinationals die vaak grote R&D-activiteiten en ambities kennen. Van Shell tot Corus en van Unilever tot Logica CMG. Zij zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in toepassingen via valorisaties. Dat levert toch een heel boeiende en gezonde relatie tussen onze landen op dit terrein op. Dit helpt ook de universiteit en onderzoekscentra samen te werken door de vele impulsen uit zulke bedrijven en hun tradities.

Het is opvallend dat die hele cultuur van het ‘Anglo- Dutch’ zijn in zulke bedrijven en partnerships onverminderd blijft doorhalen. Terwijl hun werk en opereren wereldwijd is en mensen van alle mogelijke herkomst er actief zijn geworden, blijft dit. Je merkt het vooral in de cultuur, de identiteit van het bedrijf zoals dat door het topmanagement wordt uitgedragen en inhoud gegeven. Dat is ook voor onderzoekers inspirerend. Ze merken zelf dat de drempel voor communicatie en het vinden van partners tussen onze landen erg laag is. De taal bijvoorbeeld is in het onderzoek veel minder een barrière tussen Nederlanders en Britten dan in vele andere situaties. Dat is een grote plus”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK