Kansen voor kenniswerkers

Nieuws | de redactie
2 april 2007 | In samenwerking met de Hogeschool van Drenthe is UWV Groningen in 2006 een pilot gestart om hoog opgeleide werkzoekenden in de regio Drenthe met een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. In opdracht van het WW domein Werk van UWV Groningen heeft de Hogeschool Drenthe een stimulerend en innovatief programma voor werkzoekende hbo’ers en academici opgezet met de titel ‘Kansen voor Kenniswerkers’. De focus van dit programma ligt op nieuwe vormen van werkgelegenheid, die ontstaan als gevolg van de nieuwe kenniseconomie in Nederland.In Noord-Nederland zitten negenduizend hoger opgeleiden langdurig werkloos thuis. Het domein Werk Groningen wil voor deze mensen iets betekenen. De resultaten van de pilot spreken boekdelen. Drieëntachtig procent (83%) van de deelnemers aan de pilot zijn succesvol duurzaam uitgestroomd en de vooruitzichten van de tweede groep die inmiddels in Emmen is gestart zijn veelbelovend. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het programma is 49 jaar.

De positieve reacties die regiodirecteur WW Wil van der Lelie en voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Drenthe Martin Giesen, als initiatiefnemers van het programma, ontvangen, geven directe aanleiding om verder te kijken dan alleen de provincie Drenthe.

Onlangs is besloten dat de pilot wordt uitgebreid naar de overige twee Noordelijke provincies, waarin de Hanzehogeschool van Groningen en de Hogeschool van Leeuwarden een rol kunnen krijgen.

De succesvolle samenwerking tussen Hogeschool Drenthe en UWV Groningen trekt ook buiten regio Noord de nodige aandacht. In navolging van het project ‘Kansen voor Kenniswerkers’ zijn UWV en CWI in regio Oost onder supervisie van de Hogeschool Drenthe in gesprek met de Hogeschool Larenstein in Velp om eenzelfde programma voor hoger opgeleiden te starten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK