Slimme leerarrangementen in ontwerp

Nieuws | de redactie
30 mei 2007 | Kennisrotatie is gericht op het verwerven van inzicht in de voorwaarden en mogelijkheden om te komen tot structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven (profit en non-profit). Onderzoek hiernaar door HRO lector Jan Streumer heeft geleid tot een nieuwe publicatie plus een actieplan van de gemeente en bedrijfsleven in Rotterdam.

 Dit richt zich in concreto op de relatie onderwijs- bedrijfsleven in die regio en de bovenkant van de beroepskolom (middenkader en hbo-functies).  De structurele samenwerking tussen beide partners moet er toe leiden dat “slimme” leerarrangementen worden ontworpen en geïmplementeerd op het snijvlak van leren en werken, die mbo-leerlingen en hbo-studenten uitdagen om zich te ontwikkelen tot bekwame, beginnende beroepsbeoefenaren. Maar het gaat er daarbij niet alleen om dat het bedrijfsleven bijdraagt aan de realisering van initiële opleidingen; ook het bedrijfsleven moet de vruchten van een samenwerkingsrelatie kunnen plukken.

Dat kan door invloed uit te oefenen op de inhoud van bovengenoemde leerarrangementen, waardoor nieuwe werknemers beter zijn voorbereid op de taken en verantwoordelijkheden die op hen af zullen komen. Het gaat dan om de kwaliteit van toekomstige werknemers. Maar ook kan het bedrijfsleven door intensief samen te werken met onderwijsinstellingen zichzelf verzekeren van voldoende gekwalificeerd personeel. Met de nadruk op voldoende, het kwantitatieve aspect. De samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het  bedrijfsleven kan ook leiden tot een het ontstaan van een “leercultuur” in beide typen organisaties, waarbij over en weer van elkaars expertise gebruik kan worden gemaakt.

Een uitvoerige presentatie van het onderzoek, inclusief de publicatie hierover, vindt u hier op onze pagina Kenniscirculatie.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK