Digitalisering en dynamiek

Nieuws | de redactie
18 juni 2007 | “Digitalisering zorgt momenteel voor vergaande veranderingen in communicatie en samenleving”, zo schrijft de nieuwe Leidse hoogleraar Paul Rutten in zijn essay Digitalisering en dynamiek. “Het is daarom van essentieel belang om dit proces te bestuderen, te doorgronden en vanuit de opgedane kennis het proces mede vorm te geven.

De aanleiding daarvoor is wetenschappelijk, maar de implicaties gaan ook breder. Er zijn maatschappelijke, culturele, politieke en economische doelen mee gediend. Dit is in algemene zin het fundament van digitale mediastudies als wetenschappelijke activiteit. Het belang van studie en onderzoek naar digitale media ligt niet primair in het digitale karakter van de media. Het gaat om het bijzondere belang van digitalisering als technologie die de mediasector verandert en zorgt voor een revolutie in maatschappelijke communicatie. Op termijn zal ze het karakter van de samenleving grondig veranderd hebben. Het belang van digitale media is dus gelegen in hun veranderingspotentieel en niet per se in het digitale karakter in technische zin. Zoals er nooit sprake was van een leerstoel analoge media, legitimeert ook het digitale karakter van media als zodanig niet de wetenschappelijke aandacht. De crux van een ordinariaat Digitale Mediastudies ligt in de brede waaier van veranderingen die door digitalisering teweeg worden gebracht. Daar moet dan ook het studieobject van de leerstoel Digitale Mediastudies gesitueerd worden. Het gaat om de verandering in de culturele, economische, politieke en maatschappelijke betekenis van informatie en media onder invloed van het proces van digitalisering. De aanleiding voor de leerstoel is daarmee specifiek voor het tijdsgewricht waarin we ons nu bevinden”.

Paul Rutten heeft het essay Digitalisering en dynamiek uitgesproken als oratie bij de aanvaarding van het ambt als hoogleraar Digitale Mediastudies aan de Rijksuniversiteit Leiden. De tekst van de oratie vindt u hier.

Paul Rutten werkt ook als lector aan de hogeschool InHolland. Informatie over zijn onderzoek vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK