Vrijetijdsmanagement NHTV krijgt ‘bijzonder kenmerk’

Nieuws | de redactie
24 juli 2007 |
De opleiding Vrijetijdsmanagement van NHTV internationale hogeschool Breda is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) onderscheiden met het felbegeerde ‘bijzonder kenmerk’: ‘Imagineering’. Tot op heden ontvingen slechts vier opleidingen in Nederland een bijzonder kenmerk. 


 

Imagineering

Imagineering is een van de speerpunten van NHTV, maar loopt in het bijzonder als rode draad door de opleiding Vrijetijdsmanagement. Imagineering is een begrip dat zich niet gemakkelijk in woorden laat vangen. Het gaat om het creëren van betekenisvolle belevingen. De kunst is mensen écht te raken. Hierdoor ontstaat er een duurzame betrokkenheid met een product of dienst. Zo wordt een festival van maatschappelijk belang en krijgt een museum wonderkamers.

Imagineering is een innovatief instrument voor het vrijetijdsveld, maar ook voor de wereld daarbuiten. Steeds meer organisaties in het werkveld hebben behoefte aan innovatiekracht en creativiteit om succesvol te kunnen blijven opereren. De studenten met een achtergrond in imagineering kunnen deze behoefte vervullen.

Bijzonder kenmerk

Naast de reguliere verplichte accreditatie (=het verlenen van een keurmerk) is het voor opleidingen mogelijk om bij de NVAO erkenning voor een ‘bijzonder kenmerk’ aan te vragen. Bij de beoordeling daarvan wordt uitgegaan van ‘concretisering’ en ‘onderscheidend karakter’. Nadat in 2003 Imagineering is gekozen als het onderscheidende competentiegebied voor Vrijetijdsmanagement, wordt dit nu bekroond. Volgens opleidingsdirecteur Ger Pepels is het een bevestiging dat met de specifieke benadering van de vrijetijdsindustrie en van het onderwijs de juiste weg is ingeslagen. Het bijzonder kenmerk geldt, naast de Nederlandstalige voltijdopleiding Vrijetijdsmanagement, ook voor de Engelstalige, deeltijd en duale variant.

Concretisering

De NVAO toont zich onder de indruk van de vooruitstrevende visie op het thema Imagineering, de adequate plaats die het inneemt in de opleiding en de wijze waarop de opleiding het thema toepast op het onderwijs. Dit alles leidt uiteindelijk tot een aantoonbare positieve invloed op de kwaliteit van het hoger onderwijs. Zo worden studenten tijdens de opleiding in een inspirerende omgeving continu uitgedaagd om uit te gaan van hun eigen waarden en talenten. Om te ontdekken en te doen wat past bij hun eigen ‘ik’ en dit te vertalen naar creatieve concepten. 

 
Onderscheidend karakter
Vrijetijdsmanagement aan NHTV is de enige opleiding in Nederland met een lector op het gebied van Imagineering. De overkoepelende kenniskring en de opleidingsspecifieke competentiegroep Imagineering zorgen voor de ontwikkeling van het vakgebied. Daarnaast houdt de competentiegroep zich ook bezig met de ontwikkeling van het onderwijs. Juist de bundeling van de kennis en deskundigheid van lectoraat en competentiegroep versterkt de ontwikkeling bij beiden.


> Meer informatie      


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK