Sigrid Bollwerk – Smart Energy

Nieuws | de redactie
13 augustus 2007 |

Sigrid Bollwerk is chemisch technologe Universiteit Twente), met meer dan 20 jaar ervaring binnen de industrie (EXXON) en de semi-)overheid (SenterNovem), zowel binnen als buiten Nederland. Ze is een ervaren proces-en projectmanager, die gewend is om op het snijvlak van Publiek (overheid en NGO’s) privaat te opereren. Naast kennis van (organisatorische en technische) processen bezit ze inhoudelijke kennis op het gebied van duurzaam produceren, milieu en klimaat, (duurzame) energie, water en gender. Bovendien is ze gecertificeerd Lead Auditor voor ISO9001 en sinds 2005 werkzaam als verificateur in het kader van de emissiehandel. Sinds januari 2007 is zij eveneens werkzaam bij de Hogeschool Rotterdam als lector Smart Energy bij de Kenniskring Innovatie en Productrealisatie. Zie ook haar eigen website www.bollwerk.nl

Smart Energy

Smart Energy richt zich op “slim energiegebruik”, waaronder verstaan kan worden de verbetering van bestaande processen/ producten om het energiegebruik dan wel de negatieve milieu- en gezondheidseffecten (CO2, NOx, fijn stof…) daarvan terug te dringen door nieuwe combinaties van bestaand energiegebruik (cascadering, restwarmte) evenals op de mogelijkheden voor een “slimme energievoorziening”.De daarmee samenhangende strategie wordt uitdrukkelijk hierin meegenomen evenals de daaruit voortvloeiende vernieuwende bedrijvigheid.

Netwerk
Energiebedrijven, Procesindustrie, Havenbedrijf, Stad Rotterdam,  Energie onderzoek, Onderzoekers en Beleidsmakers Energie(transitie) en Duurzaamheid, Innovatoren mbt duurzame energie oplossingen,

Contact
S. Bollwerk
Hogeschool Rotterdam
Postbus 25035
3001 HA Rotterdam
T (010) 241 4956
E s.bollwerk@hro.nl
I www.innovatie- productrealisatie.nl
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK