Geen HO-akkoord

Nieuws | de redactie
19 september 2007 | De OCW-begroting biedt in haar opening, de beleidsagenda, een passage die voor verwarring zorgt. Verheugd meldt de minister op bladzijde 17 dat er "conform het coalitieakkoord" overeenstemming is bereikt met het veld over bekostiging en besturing. Maar het HO- veld is verbluft.


Van een “hoofdlijnenakkoord” dat de basis legt voor een nieuwe financiering en een governance van onderwijs en onderzoek is geen sprake, zo meldden de studentenorganisaties aan ScienceGuide. “De minister heeft ons, de VSNU en HBO-raad gezegd: ‘Komen jullie vier er nou samen uit, dan kan ik daar een beslissing over nemen.’ Maar de vier zijn er niet uit en er is dus geen hoofdlijnenakkoord, zoals de minister stelt,” vertelt ISO-voorzitter Bastiaan Verweij, daarin bijgevallen door zijn nieuwe LSVb-collega Lisa Westerveld. Bij de bestuurlijke koepels is men nog kariger in zijn reactie. Die hele passage over zo ’n akkoord had men “helemaal niet gezien” en daarom kon men “er ook nauwelijks een reactie op geven,” zo meldde een van hen.

Minister Plasterk had inmiddels zelf ontdekt dat hij de Staten Generaal onjuist informeerde in zijn eerste eigen begroting. Hij vertelde aan betrokkenen in het informele circuit -na afloop van de ceremonies van Prinsjesdag- dat er een ambtelijke vergissing in zijn begroting zou zijn geslopen. Er was toch geen hoofdlijnenakkoord op dit vitale onderdeel van beleid. Ervaren Haagse waarnemers trokken naar ScienceGuide hieruit de conclusie, dat men bij de afronding van de teksten in de weken voor de derde dinsdag er op dacht te kunnen rekenen dat een akkoord rond zou zijn.

Die misvatting maakte achteraf schadebeperking dringend noodzakelijk. “De wens was blijkbaar de vader van de gedachte van degenen die dit opschreven,” zei een Haagse insider.  Overigens zijn de gesprekken over een mogelijk hoofdlijnenakkoord “gewoon nog gaande. Ze zijn er zeker nog niet uit”, melden de studenten over het beraad met VSNU en HBO- raad. Dat zou mede veroorzaakt zijn door interventies van OCW, waardoor men met opvattingen van uit het overheidsbeleid werd verrast.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK