Globaal en lokaal

Nieuws | de redactie
25 september 2007 | NHTV internationale hogeschool Breda heeft sinds januari 2007 een nieuw lectoraat, Cross-cultural Management. Dit lectoraat trapt op donderdag 4 oktober officieel af met zijn lectorale rede ‘Het globale en het lokale: inclusief denken over culturen in Breda en in de rest van de wereld’.

Het lectoraat verzet zich tegen elke vorm van simplisme in de complexe arena van crossculturele ontmoetingen in een globaliserende wereldeconomie. Het wil geen variabelen of dimensies waaraan gehele culturen worden opgehangen, maar een expliciete aandacht voor de veelzijdige culturele contexten, zoals die zich voordoen in Palestina, maar ook in de wijk de Heuvel in Breda. Hoe kan de vaak stille en verborgen informatie uit contexten worden opgediept? Vervolgens is het zaak deze nieuwe informatie op de agenda te zetten van de debatten onder academici en deskundigen in het werkveld.

Heuvelkwartier versus Heuvel
Lector Vincent Platenkamp groeide op in het Heuvelkwartier in Breda en zet met zijn culturele bril de wijk van vroeger af tegen de wijk van nu. Het Heuvelkwartier was een levendige, katholieke wijk met een volkskarakter. Je ging exclusief met je eigen religieuze soort om en waakte ervoor je met exotische ‘aliens’ van een andere zuil te bemoeien. De Heuvel nu lijkt een multiculturele probleemwijk, waarin mensen geconfronteerd worden met diversiteit. Exclusiviteit is niet meer aan de orde. Inclusiviteit herbergt naast alle frustratie ook de belofte van met elkaar in aanraking komen, elkaar beïnvloeden, van elkaar leren, elkaar dulden. Je kunt je niet meer exclusief opstellen in een wereld die om inclusiviteit vraagt. In dat opzicht wint de Heuvel de vergelijking.

Stille stemmen
Ariane Portegies, lid van het lectoraat en verbonden aan de Academy for Tourism van NHTV  Breda, gaat in op de hechte band tussen het lectoraat en het onderwijs. Rami Isaac, een Palestijns lid van het lectoraat en ook verbonden aan de Academy for Tourism, benadrukt hoe we moeten proberen ‘stille stemmen’ aan het spreken te krijgen. Joseph Roevens, namens International Hotel Management, sluit hierop aan met een specifieke methode om verzwegen of verborgen informatie boven tafel te krijgen.

Inspirerend klimaat voor kennisontwikkeling
NHTV internationale hogeschool Breda specialiseert zich op het terrein van digital entertainment, hospitality, mobiliteit, toerisme en vrije tijd. De hogeschool wil als kennis-, onderzoeks- en expertisecentrum een gerichte bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze vakgebieden. Omdat deze vakgebieden aan elkaar verwant en met elkaar verweven zijn, ontstaat een inspirerend klimaat voor kennisontwikkeling waarin lectoren een essentiële rol vervullen.

De lectorale rede van het lectoraat Cross-cultural Management vindt plaats op NHTV locatie Mgr. Hopmansstraat 1 in Breda, van 15.00 tot 17.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich kosteloos aanmelden via lectoraatccm@nhtv.nl.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK