Octrooi levert Nijmegenaars geld op

Nieuws | de redactie
27 september 2007 | De Radboud Universiteit en het UMC St Radboud hebben een nieuwe octrooiregeling. Hierin wordt het intellectuele eigendom van resultaten van wetenschappelijk onderzoek geregeld en de belangen van onderzoekers en instelling beschermd. Jaarlijks worden door hen zo’n 20 tot 25 octrooien aangevraagd, zoals op het gebied van nieuwe moleculen, medicijnontwikkeling, tissue engineering, implantaten voor tandheelkunde, waterzuivering en nieuwe apparaten en meetmethoden.


Een deel van de universitaire octrooien staat op eigen naam. Een ander deel staat op naam van subsidieverleners of bedrijven. De nieuwe regeling biedt onderzoekers ruime ondersteuning bij de aanvraag van hun octrooi en beoogt ook meer octrooien op naam van de Radboud Universiteit en het UMC St Radboud te realiseren.

Het octrooi levert niet alleen de instelling – op termijn – iets op, ook uitvinders en onderzoekers worden er beter van: 40% van de opbrengsten gaat naar het universitair octrooifonds, 35% gaat naar de onderzoeksgroep en 25% komt bij de uitvinder in de vorm van een gratificatie. De regeling is gebaseerd op wettelijke bepalingen over de rechten van de werkgever van uitvinders, auteurs, investeerders in ontwikkeling van databanken e.d. en de CAO Nederlandse Universiteiten en CAO Universitair medische centra.

Octrooibezit wordt meegewogen in onderzoeksevaluaties en ook subsidieverleners als EZ vragen in verantwoordingen ook naar opgeleverde octrooien. De nieuwe octrooiregeling maakt deel uit van het beleid van UMC en Radboud Universiteit ter ondersteuning van (techno-)starters. Eerder dit jaar werd het project Kennis Exploitatie Radboud Nijmegen (KERN) gelanceerd met als doelstelling: 100 nieuwe starters in vier jaar te begeleiden naar een eigen bedrijf.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK