Reactie OCW ‘geeft geen pas’

Nieuws | de redactie
27 september 2007 | VSNU en HBO-raad zijn zeer ontstemd op OCW. Wo-aanvoerder Sijbolt Noorda zegt over de subiete afwijzing van het profielenadvies van Jan Veldhuis: “Dit geeft geen pas. Dat kun je niet zomaar terzijde schuiven.”


De voorgestelde ontwikkeling van vier naar twee brede profielen in de tweede fase van het VO geeft de leerlingen meer keuzevrijheid, terwijl een gemeenschappelijke brede kennisbasis versterkt wordt. De universiteiten verwachten een positief effect hiervan op het studiesucces in het hoger onderwijs, zo stelt hij: “Het is een heel serieus advies dat bevorderlijk is voor de aansluiting op het hoger onderwijs. Het sluit nauw aan op recente ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Om het studiesucces te vergroten zetten de universiteiten ook in op verbreding van de eerste fase van de bachelor en meer maatwerk om elk talent te benutten”.

Ook het streven naar minder gedifferentieerde instroomeisen in de bètasector past bij deze ontwikkelingen en wordt door de universiteiten onderschreven. Wel vragen de universiteiten zich af of een breed bètaprofiel ook een oplossing biedt voor de achterblijvende instroom van meisjes. Dat vraagt om nader onderzoek, want de urgentie van de vergroting van de bèta-instroom en het onbenutte talent van meisjes is zeer groot.

De universiteiten zijn blij met de aandacht die de profielcommissies  vragen voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels. Zoals ook de Onderwijsraad onlangs stelde, is beheersing van deze drie vakken cruciaal voor het succesvol doorlopen van een wetenschappelijke opleiding. De VSNU steunt graag elk voorstel dat de waarborging van het eindexamenniveau versterkt. De implicaties van het voorstel van de profielcommissies (invoering van een aparte slaagverplichting voor het SE en het CE) zijn groot en de universiteiten zijn daarom voorstander van een nadere verkenning daarvan. Een afwijzing zonder enig beraad of debat achten HBO-raad en VSNU echter misplaatst.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK