BSA niet zonder goede tutoren

Nieuws | de redactie
8 oktober 2007 | In de Universiteit Utrecht kan het niet zo zijn dat een student een negatief Bindend Studie Advies krijgt, terwijl blijkt dat het tutoraat van de betreffende opleiding niet goed functioneert. Dit stelde rector Gispen in een van zijn laatste vergaderingen met de commissie Onderwijs & Onderzoek naar aanleiding van studentenvragen.

Uit een grote enquête onder derdejaars studenten blijkt dat een deel van hen niet beschikt over een tutor, zo stellen de studenten, en het deel van de studenten dat wel over een tutor beschikt is hier vaak ontevreden over. Toch is een goed tutoraat één van de voorwaarden voor invoering van het BSA, dat zei ook de vertrekkende rector.

Hij heeft aangegeven dat het tutoraat op orde behoort te zijn, voordat het ingevoerd mag worden. “Met de huidige stand van zaken omtrent het tutoraat, zou bij veel opleidingen het BSA dus nog niet mogen gelden. We zijn benieuwd naar het beleid van het College van Bestuur hierover,” zeggen Wilco Bos en Jochem van der Lugt van de studentgeleding  in de universiteitsraad tegen ScienceGuide.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK