Eén bèta-profiel ‘helpt niet’

Nieuws | de redactie
8 oktober 2007 | De commissie-Veldhuis heeft voorstellen gedaan die haaks staan op het streven meer meisjes HO-bèta-opleidingen te doen kiezen. Staatssecretaris Van Bijsterveldt wil niettemin 'rust in de tent' van het onderwijs niet als hoogste wijsheid zien. "De kern van het eindadvies van de commissie Veldhuis was het samenvoegen van de bestaande twee bètaprofielen tot één bètaprofiel. In mijn reactie op de voorstellen van de commissie heb ik duidelijk aangegeven wat de effecten van dat voorstel zouden zijn. Bij voorbeeld dat de kernvakken natuurkunde, scheikunde en biologie in omvang bijna zouden worden gehalveerd.

Dat helpt natuurlijk niet in de oplossing van het ‘bèta-probleem’. Een ander probleem is dat meisjes weinig kiezen voor een bèta-profiel. Het bestaan van twee bètaprofielen – naast Natuur en Techniek ook Natuur en Gezondheid, waarin niet alleen aandacht is voor de ‘harde’ bètavakken maar ook voor biologie – heeft de interesse van meisjes voor de bètarichting vergroot. Het zou jammer zijn deze winst te verspelen door de bètaprofielen weer tot één, ‘hard’ profiel samen te voegen. Verder heb ik in mijn brief aan de Kamer uitvoerig aangegeven dat de voorstellen domweg voor scholen en leraren niet uitvoerbaar zijn. De VO-Raad – de sectororganisatie van het Voortgezet Onderwijs – heeft dat inmiddels ook laten weten.

De stellingname, dat een dergelijk ‘gevraagd’ advies van gezaghebbende personen niet zo terzijde mag worden geschoven, verbaast mij. Ik heb waardering voor het vele werk van de commissie, maar ben zeker niet van plan een advies over te nemen omdat het van gezaghebbende personen afkomt. Van mij mag – dunkt me – worden verwacht dat ik adviezen op de inhoud beoordeel. Rust kan nooit de hoogste wijsheid zijn. Zeker. Sterker, ik réken de komende jaren op de innovatieve kracht van binnenuit het onderwijs. Maar scholen opzadelen met een vernieuwing waarvan bij voorbaat duidelijk is dat die onuitvoerbaar is, dat is een vorm van onrust waar ik mij verre van wil houden.” Aldus de bewindsvrouw in haar blog.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK