Pabo-rekentoets ontoereikend

Nieuws | de redactie
30 oktober 2007 | Voor goed reken-wiskundeonderwijs op de basisschool is veel meer nodig dan de  toets bij pabostudenten. Aldus ‘Panama’, een initiatief van het Freudenthal Instituut (UU). De groep Panama heeft belangrijke knelpunten in het reken-wiskundeonderwijs op de Pabo in kaart gebracht en stelt onder meer vast dat er op een aantal Pabo- opleidingen te weinig contacttijd rekenen-wiskunde is. Dit wordt veroorzaakt door de grote nadruk op het verwerven van algemene competenties, ten koste van de tijd voor vakdidactische vorming.

Maar juist door contact met hun docent rekenen-wiskunde groeien studenten in zowel hun didactisch inzicht als hun eigen rekenvaardigheid en gecijferdheid. Een ander knelpunt is dat stagebegeleiders vaak niet voldoende zijn geschoold in rekenen en wiskunde, terwijl een belangrijk deel van de opleiding plaatsvindt tijdens de stage. Verder vindt op een meerderheid van de Pabo’s na de verplichte rekentoets voor eerstejaars, geen verdere toetsing in gecijferdheid plaats. Opvallend genoeg gebeurde dat voor de invoering van deze toets op vrijwel alle Pabo’s nog wel.

Aanbevelingen

Het Panama-advies biedt Pabo’s eenvoudige maatregelen om het reken-wiskundeonderwijs te versterken. In de eerste plaats zullen Pabo’s alle stagebegeleiders moeten scholen in rekenen-wiskunde. Daarnaast moet de stagepraktijk van studenten doorlopend worden betrokken in de lessen rekenen-wiskunde. Alle onderzochte reken- wiskundedocenten proberen dat al, maar omdat er vaak onvoldoende contacttijd is hebben docenten hiervoor niet genoeg tijd. Panama adviseert de opleidingen om simultaan aan de stages die Pabo-studenten lopen, contacttijd rekenen- wiskunde in te plannen. Verder pleit Panama voor genoeg lessen rekenen-wiskunde op de Pabo, omdat goede beheersing van de vele domeinen – van getalbegrip en ontluikende gecijferdheid tot breuken en verhoudingen – voor een basisschoolleerkracht meer omvat dan enkel zelf goed kunnen rekenen. De verschillen tussen de Pabo’s zijn hierin nu opvallend groot. Dat geldt ook voor de mogelijkheden die Pabo-opleidingen aan hun reken-wiskundedocenten bieden om het vakgebied bij te houden. Sommige opleidingen laten hun docenten jaarlijks relevante studiedagen bezoeken, terwijl op andere opleidingen slechts een van de docenten dit mag doen. Panama pleit er voor dat de Pabo’s ruimhartiger omgaan met het bijscholen van hun reken-wiskundedocenten.

Verplichte rekentoets

Panama onderschrijft het belang van een rekentoets voor eerstejaarsstudenten, maar plaatst kritische kanttekeningen bij de vormgeving en de normering van de huidige verplichte rekentoets. Deze biedt de studenten nauwelijks informatie over welke onderdelen ze al beheersen en waar ze zich in moeten bijspijkeren. Bovendien is de gestelde norm voor het beroep van basisschoolleerkracht te laag. Panama pleit daarom voor nader onderzoek naar welke eisen aan aanstaande leraren basisonderwijs moeten worden gesteld op het gebied van rekenvaardigheid en gecijferdheid, hoe dit kan worden getoetst en hoe studenten hiertoe optimaal kunnen worden opgeleid.

Het advies van Panama wordt in de vorm van het boek ‘Opleiden in geuren en kleuren’ op 1 november aangeboden aan Karl Dittrich, voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Ook het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Primair Onderwijs heeft al belangstelling getoond.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK