Teer punt in governance HU ter discussie

Nieuws | de redactie
1 oktober 2007 | Binnen de HU is onrust ontstaan over de positie van een lid van de raad van toezicht. Vice-voorzitter Lydia Helwig Nazarowa zou moeten opstappen, zo klinkt vanuit de faculteit Educatie. " Ik zou nu terugtreden als ik haar was," zegt faculteitsraad-aanvoerder Vijgen. Reden is de ontslagvergoeding die haar zus als docente van de hogeschool heeft ontvangen. Kamerlid Jasper van Dijk stelde al vragen aan OCW over de € 340.000 die daarmee gemoeid zouden zijn.

Met een zogeheten ‘beëindigingvergoeding’ koopt het CvB aanspraken af op uitkeringen en andere vergoedingen door de docente aan de lerarenopleiding en stelt tevens dat gezien de leeftijd van Tamara Nazarowa en de lengte van haar HU- dienstverband zo’n bedrag niet ongebruikelijk is. “Ik vind dat er sprake is van de schijn van belangenverstrengeling. Dat had mevrouw Nazarowa te allen tijde moeten voorkomen,” zegt de raadsvoorzitter. Het bedrag acht hij “niet marktconform. De kantonrechter zal nooit zo’n bedrag toekennen.”

Het CvB meldt in een verklaring vanwege privacyoverwegingen geen nadere mededelingen te kunnen doen over het beëindigen van het dienstverband. Ook noemt het “feitelijk onjuist” dat de som hoger uitvalt dan noodzakelijk. Gezien de aanspraken die de docente zou kunnen maken is de regeling “financieel gunstig” voor de hogeschool. De raad van toezicht is niet betrokken geweest maar wel geïnformeerd over de  ontslagvergoeding. Over de familiebanden die hier bestuurlijk in het geding zijn gekomen, meldt het college dat hogescholen van de branchcode Governance van de HBO-raad mogen afwijken en dat de HU dat op haar website heeft gemeld.

SP-er Van Dijk vraagt juist op dat punt een nadere opvatting van de minister: “Deelt u de mening dat de Hogeschool Utrecht is afgeweken van de Branchecode Governance van de HBO-raad, vanwege de familierelatie tussen een lid van de Raad van Toezicht en de docente in kwestie? Vindt u het een goed argument dat de hogeschool van de Branchecode afwijkt ‘omdat de hogeschool één van de grootste werkgevers van de regio is?’”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK