Zesjes ook in de masters

Nieuws | de redactie
15 oktober 2007 | 35% van de Nederlandse masterstudenten vindt haar opleiding veeleisend, een beduidend lager percentage dan het Europese gemiddelde van 61%. Onderzoek van het ROA laat tevens zien dat 73% van de masterstudenten niet streeft naar hoge cijfers, maar dat zoiets niet leidt tot een veel zwakkere arbeidsmarktpositie vergeleken met elders in Europa. ISO-Voorzitter Bastiaan Verweij vindt dat er dus meer uit de student gehaald moet worden: “Er zit meer potentieel in de Nederlandse student dan nu gevraagd wordt.

De uitdaging is dit potentieel beter te benutten”. In het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-afgestudeerde wordt zichtbaar dat de Nederlandse student met betrekkelijk weinig inzet goed mee kan komen met de rest van Europa, zo stelt het ISO en waarschuwt ervoor dit te beschouwen als “een signaal om achterover te leunen. Het ISO wil dat het grote potentieel beter wordt benut, zodat Nederland weer tot de Europese top kan behoren.”

De kwaliteit en uitdagendheid van de bacheloropleiding stond al in het brandpunt van discussies, maar ook masteropleidingen worden door studenten als ‘weinig veeleisend’ gezien in de cijfers van het ROA. Maar er is meer: weinig studenten (27%) streven naar een cijfer hoger dan een zes. Het ISO bepleit daarom dat opleidingen meer uitdagend zijn en vindt dat van studenten “dan de bijpassende inzet mag worden verwacht. De masteropleiding moet uitdagender en de kwaliteit moet omhoog, zodat de student zijn potentieel volledig gaat benutten, dan loopt Nederland straks weer internationaal op kop’’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK