Lector ‘nieuw leren’ bij Fontys

Nieuws | de redactie
19 november 2007 | Ondanks de negatieve publiciteit over het nieuwe leren, werken veel basisscholen aan de implementatie van nieuwe leervormen. Ontwikkelingen in de maatschappij en in de wetenschap maken het noodzakelijk dat scholen hun onderwijs aanpassen. Bij Fontys is Anje Ros is geïnstalleerd als lector ‘Nieuwe leren en nieuwe leerarrangementen’ in een lectoraat verbonden aan de pabo’s. In haar oratie ging Ros in op recente ontwikkelingen rond kennis en leren, zoals het belang van het kennisaspect voor het nieuwe leren.

Onder het nieuwe leren verstaat Ros een professionele praktijk die recente wetenschappelijke inzichten in hoe kinderen leren, vertaalt in leerarrangementen. Die wetenschappelijke inzichten zijn nog niet eenduidig of ‘af’, maar wel substantieel. Het lectoraat wil innovatieve scholen steunen met praktijkgericht onderzoek, aansluitend bij de ontwikkeling en vragen van deze scholen. Het lectoraat wil daarmee een bijdrage leveren aan de kennisbasis over het nieuwe leren.

Samen met onder andere KPC Groep (een innovatie-instituut dat in opdracht van het Ministerie van OCW researchprojecten verzorgt in het kader van onderwijsvernieuwingen) wil het lectoraat kennis verzamelen over ‘wat werkt’ voor welke leerlingen en onder welke condities. Een belangrijke vraag daarbij is ook hoe toekomstige leerkrachten op hun nieuwe rollen en taken voorbereid kunnen worden.

Ros is in 1994 gepromoveerd op het thema coöperatief leren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sindsdien heeft ze bij KPC Groep een aanstelling als onderwijsadviseur en onderzoeker. Ros werkte onder andere aan een nieuw onderwijsconcept voor basisscholen (Wittering.nl) en ondersteunt scholen bij de invoering van het nieuwe leren. Sinds 2006 heeft zij een taak als kennismanager binnen KPC Groep.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK