Nederland zakt weg, IP slaat alarm

Nieuws | de redactie
1 november 2007 | In de lijst van meest concurrerende landen van het World Economic Forum is Nederland weggezakt van de 9e naar de 10e plaats. Opvallende stijgers zijn de USA (van 6 naar 1) en Duitsland (van 8 naar 5). De top 5 wordt verder bezet gehouden door Zwitserland (2), Denemarken (3) en Zweden (4). IP- voorzitter Jan Peter Balkenende reageert ontstemd:

“Het is juist de ambitie van het Innovatieplatform om in deze kabinetsperiode Nederland in de top 5 te krijgen”. IP-lid Alexander Rinnooy Kan heeft inmiddels aangekondigd dat hij snel met de 20 partijen van de kennisinvesteringsagenda om de tafel wil om te bespreken hoe er een een schep boven op kan. Hij wil een verhoging van de publieke én private R&D bereiken, de kennisbasis verder versterken en meer excellentie in het onderwijs te bevorderen. De beroepsbevolking moet duidelijker beter opgeleid worden. Verder moeten er meer starters en snelgroeiende bedrijven komen. Van alle partijen die de Kennisinvesteringsagenda ondertekend hebben zal een extra inspanning gevraagd worden. Het gaat om partijen als HBO- en MBO-raad, VSNU, VNO-NCW, FNV, CNV.

Het World Economic Forum bekritiseert niet alleen de slecht opgeleide beroepsbevolking in Nederland maar ook de overheidsbureaucratie en de inflexibele arbeidsmarkt. Dat betekent volgens het Innovatieplatform dat ook het kabinet er een tandje bij moet doen om op dit punt vorderingen te maken.

CNV Onderwijs-voorzitter Marleen Barth onderstreept tegen ScienceGuide de noodzaak om nu te handelen: “Uit zo’n cijfer blijkt maar weer eens dat het de hoogste tijd is om te investeren in onderwijs en in de leraren. De beste, zo niet de enige weg naar een hoger opgeleide beroepsbevolking is meer uitmuntende leraren. De politiek zou zich moeten inspannen dat Nederland zo snel mogelijk weer het OESO-gemiddelde haalt”.

World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007- 2008


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK