OESO-review zet agenda voor InHolland

Nieuws | de redactie
12 november 2007 | De nieuwe InHolland-voorzitter Geert Dales is ongerust over de zelfgenoegzaamheid van het hoger onderwijs. Nog veel te weinig wordt de portee van zowel de Lissabondoelstelling als de OESO-Review beseft, zo analyseerde hij in zijn speech bij het afscheid van zijn voorganger Jos Elbers. “De volumegroei is dit jaar 2%. Dat moeten echter dubbele cijfers zijn”.


Dales rekende voor dat een hoger onderwijs participatie van 50% van de jonge generatie – ten behoeve van een forse stijging van het opleidingsniveau van de werkzame bevolking – de facto een verdubbeling van het huidige studentenvolume in het hoger onderwijs zou vereisen. “Die ambitie maken we niet waar zonder een forse groei, want op dit moment is ruim een derde hoog opgeleid. Bij mijn aantreden dacht ik dat het hoger onderwijs al een tijd flink in de groei zat, maar dat viel me eigenlijk nogal tegen. Dit jaar is de volumegroei twee procent, InHolland zit op 6,1%, dus wij doen het nog goed daarmee vergeleken. Het moeten echter dubbele cijfers zijn, willen we in vergelijking met andere landen niet wegzakken”.

Deze expansie zal in hoge mate moeten komen van de allochtone jongeren, die in de grote steden waar InHolland gevestigd is soms als 60-70% van de jeugd vormen. Dales erkende dat ook zijn hogeschool – op de Rotterdamse vestiging na – zulke participatiegraden van allochtonen niet weet te bereiken. Heel het hbo zal daarom een majeure inspanning moeten doen om de noodzakelijke volumes in de toekomst mogelijk te maken. Dales haalde hier nogmaals de auteurs van de OESO-Review aan: deze noemen als de problemen en opdrachten voor het hoger onderwijs:
–         weghalen van kwalitatief zwakke plekken in het Nederlands bestel als de vroegtijdige selectie en voorsortering
–         de zwakke rol van het hoger onderwijs bij Levenlangleren
–         de homogeniteit van de studentenpopulatie in een etnisch-cultureel al sterk divers land
–         het relatief weinige geld dat geïnvesteerd wordt in hoger onderwijs.
De InHolland-chef maakte duidelijk dat hij deze punten geheel tot die van zijn agenda zou maken.

In dat verband gaf Dales een scherpe waarschuwing af aan minister Plasterk. Hij heeft “zorgen over de plannen van OCW die de komende weken wel eens naar buiten zouden kunnen komen”. Uit punten die inmiddels als proefballonnen opgelaten werden –  meer collegegeld en ingrepen in de studiefinanciering – trekt Dales de conclusie “dat het allemaal geen prikkels zijn voor jonge mensen om massaal te gaan studeren. En we hebben juist geen ontmoediging nodig”. Sardonisch haalde hij vice-premier Bos aan die ingrepen in de studiefinanciering rechtvaardigde met de stelling, dat het geen pas zou geven dat de slager op de hoek de studie van de tandarts meebetaalt. “Waarom is dat eigenlijk erg? Heeft een slager soms niets aan goede tandartsen? Dit soort ontmoedigingen en dit soort argumenten zijn puur ideologische beelden, die niets te maken hebben met de werkelijkheid van het hoger onderwijs”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK