Patholoog gaat RUG leiden

Nieuws | de redactie
20 november 2007 | Prof. dr. S. Poppema zal volgend jaar dr. S.K. Kuipers als voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) opvolgen. Sibrand Poppema studeerde geneeskunde in Groningen en volgde daar ook de opleiding tot patholoog. In 1979 promoveerde hij in Groningen zelf op het proefschrift  Immunopathology of Hodgkin’s Disease.

Na zijn promotie werkte hij als postdoc bij de Christian Albrechts Universität in Kiel en het Massachusetts General Hospital van de Harvard Medical School. De benoemingstermijn van Poppema loopt van 1 september 2008 tot 1 augustus 2014.

Gezien zijn uitstekende staat van dienst op zowel bestuurlijk als onderzoeks- en onderwijsgebied is de Raad van Toezicht zeer ingenomen met de benoeming. De Universiteitsraad, het College van Decanen en het huidige College van Bestuur van de universiteit zijn geraadpleegd over de voorgenomen benoeming en hebben positieve adviezen gegeven, ook wat betreft de termijn van zes jaar. Poppema kan dus rekenen op een breed draagvlak binnen de RUG.

Poppema is op het ogenblik vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Tevens is hij sinds 1999 decaan van de Faculteit Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Poppema was van 1987-1995 werkzaam aan de University of Alberta, Canada. Academische ervaring, opgedaan in het buitenland, was een van de aspecten waaraan de Raad van Toezicht veel belang toekende bij het zoeken naar kandidaten voor de functie.

Met het oog op de belangen van de RUG heeft Poppema aangeboden een salaris te accepteren dat met 176.000 euro per jaar (per peildatum 1-9-2008 en exclusief pensioenpremies en werkgeverslasten) voldoet aan de door minister Plasterk beoogde salarisnorm.

Tussen 1979 en 1987 was hij verbonden aan de RUG als patholoog en vanaf 1985 als bijzonder hoogleraar Immunopathologie vanwege de Jan Kornelis de Cock Stichting. Van 1987 tot 1995 werkte hij bij de University of Alberta (Canada) als hoogleraar en bij het Cross Cancer Institute in Edmonton als director of Laboratory Medicine. In 1995 keerde Poppema terug naar Groningen, waar hij hoogleraar Algemene en Chirurgische Pathologie werd. Het wetenschappelijk onderzoek van Poppema richt zich vooral op de de ziekte van Hodgkin, een vorm van bloedcelkanker en op methoden om tolerantie te induceren bij transplantatie. Op dit gebied staan een aantal grensverleggende ontdekkingen op zijn naam.

Poppema kreeg ereprofessoraten toegekend van Peking Union Medical College, Peking University en Tianjin Medical University. In 2007 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK