Vestzak broekzak als 1 miljard?

Nieuws | de redactie
21 november 2007 | Het kabinet overweegt extra verlofdagen voor oudere docenten af te schaffen als dekking van de 1 miljard salarisverhoging. De docenten boven de 50 zouden dan –iets beter betaald- meer moeten werken om hogere inkomens van hun collega’s mee te financieren. Het extra verlof was ooit bedoeld om ziekteverzuim, burnout en langdurige uitval –zeer kostbare posten binnen het onderwijs- te voorkomen en beperken.


De oppositie in de Kamer noemt deze optie nu al “een sigaar uit eigen doos van de eerste orde”, in de woorden van VVD’er Zijlstra. In het HO is de reactie nog geschrokken-voorzichtig. Bij de CAO-verkenningen is bijvoorbeeld uitvoerig besproken of en hoe men in het hbo de ‘seniorenregelingen’ zou kunnen inzetten om LLL-initiatieven en professionaliseringstrajecten impulsen te geven. HBO-raad voorzitter Terpstra zegt tegen ScienceGuide : “Dat is heel reëel, maar het is wel de eigen keuze van de sector, van sociale partners in het hbo, over de investeringen die men in het salarisoverleg in de eigen sector in kwaliteit wil doen. het heeft met het rapport-Rinnooy Kan dus niets te maken. Het gaat om het agenderen van concrete investeringen binnen de sector zelf.”

Minister Plasterk zou een andere route willen inslaan en streven naar een soort nationaal scholingsfonds onder de aegis van OCW. Dit zou gevuld worden met de ingrepen in de OCW- begroting om de 1 miljard bijeen te brengen en vervolgens middelen toewijzen aan scholingsinspanningen die de overheid aanspreken vanuit het Rinnooy Kan advies. Gelet op de relatief hogere salarissen voor het HO-docentencorps en de hoge vergrijzingsgraad, in het hbo met name, zou een bovenproportioneel gedeelte van de middelen voor zo’n fonds uit het HO – en hbo vooral – toevloeien. Of dan navenant –via trekkingsrechten bijvoorbeeld à la het K&S-fonds onder Ritzen- in het hbo en wo geïnvesteerd zou worden uit zo’n fonds, wordt niet voetstoots aangenomen.

De HBO-raad en de vakorganisaties voelen daarom niet zo veel voor zo’n ingreep in hun onderhandelingsvrijheid en bijbehorende centralisatie en bureaucratische rompslomp vanuit OCW. Zeker niet als deze de indruk moet wekken, dat de minister 1 miljard heeft vrijgespeeld voor extra’s aan salarissen, terwijl de oudere docent de facto de financier is, samen met de studenten waarschijnlijk.

De regeringsfracties houden hun kruit nog droog, zo melden zij ScienceGuide. De hoop bestaat daar ten volle dat men vrijdag een meer evenwichtig pakket weet te formuleren. Na het ontslagrecht moeten kabinet en CDA immers een testimonium afgeven voor het begin van het eerste kerstreces van het vierde kabinet Balkenende.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK