OCW-directeur wordt hoogleraar

Nieuws | de redactie
30 januari 2008 | OCW-topambtenaar Cornelis van Bochove wordt hoogleraar Wetenschapsbeleid in Leiden. Hij is nu directeur op dat beleidsterrein bij het ministerie. Als professor gaat hij een nieuw vakgebied helpen ontwikelen: het evidence based wetenschapsbeleid.

Van Bochove wordt aangesteld in de faculteit Sociale Wetenschappen. Hij gaat werken bij het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS). Van Bochove krijgt in eerste instantie voor vijf jaar een zogenoemde ontwikkelopdracht om het vakgebied uit te bouwen.

Daarin komen vragen aan de orde als ‘op welke terreinen is Nederland sterk en hoe is dat bereikt? Op welke terreinen is versterking nodig? Hierover bestaat nog onvoldoende transparantie. Wil de nationale overheid een gefundeerd langetermijn-wetenschapsbeleid kunnen voeren, dan zal ze zich moeten kunnen baseren op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. De instrumenten voor een dergelijke ‘wetenschap van de wetenschap’ zijn nog volop in ontwikkeling. Er is behoefte aan een onderzoeks- en gegevensinfrastructuur die aansluit bij supranationale initiatieven als de Europese Onderzoeksruimte en gremia als het Committee on Science and Technology Policy en het Global Science Forum van de OECD. Alleen op basis van die structuur kunnen voor ieder wetenschapsgebied goede sterkte- en zwakteanalyses gemaakt worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK