Komt de ‘Camielkaart’ nu echt?

Nieuws | de redactie
26 maart 2008 | Minister Eurlings van V&W wil de student ook na het afstuderen winnen voor duurzaam en milieuvriendelijk vervoer. Hierover wordt nu concreet met de studentenbonden onderhandeld. Eurlings kan daarmee tevens bereiken dat de groei van het reizigersverkeer met 5 % per jaar aanhoudt. In ‘Groei op het spoor’ kwam hij al met een verlengingsoptie à 15 mln € voor de OV- studentenkaart.

Het effect op de groei van het openbaar vervoer per spoor is afhankelijk van de inhoud van het aanbod. Gezien het relatief grote aantal afstudeerders per jaar (meer dan 175.000) wordt hier een relatief groot effect verwacht. De rijksbijdrage aan deze maatregel betreft maximaal € 15 miljoen. “Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is in gesprek met NS over een mogelijk aanbod dat kan worden gedaan aan afgestudeerden die hun OV-studentenkaart inleveren.

Beide partijen bespreken de precieze invulling van deze maatregel en de implementatie ervan. Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor eventuele barrières die vanwege de privacywetgeving een snelle implementatie in de weg zouden staan,” zo maakte hij bekend. De adresgegevens van de betreffende studenten zijn namelijk in bezit van het ministerie van OCW.

In de voorbereiding van het Actieplan heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan NS gevraagd om een eerste verkenning van een mogelijk aanbod. NS noemt hierbij als mogelijke opties het aanbod van een gratis voordeelurenkaart en/of een bepaalde hoeveelheid vrij-reizendagen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is bereid voor dergelijke maatregel maximaal € 15 miljoen beschikbaar te stellen gedurende de kabinetsperiode. Implementatie is al voorzien voor 2008.

De LSVb reageerde op ScienceGuide direct na het initiatief van de minister enthousiast en schreef in een opiniestuk voor het gesprek onder meer: “Studenten en ex- studenten zijn een uitstekende doelgroep om concrete maatregelen aan te koppelen. Met ruim 170.000 afstudeerders per jaar zijn ze een grote groep reizigers die tevens op een belangrijk keuzemoment staan in hun reisgedrag. Want hoewel ze hartgrondig klagen over de zoveelste vertraging, velen van hen pinken een traantje weg als de OV-kaart moet worden ingeleverd. Gedurende hun studie zijn ze vaste klant van NS. Ook na hun studie zou de Nederlandse student voor het OV moeten kiezen.

Er staan nog een aantal barrières tussen nu en de invoering van de Camielkaart. Uitwisseling van persoonsgegevens is hier één van. De LSVb hoopt echter dat hier snel een oplossing voor wordt gevonden, zodat ook de huidige lichting afstudeerders in juni 2008 al kan profiteren van de Camielkaart.” ‘Eindelijk een minister die naar studenten luistert,’ was de conclusie van de studentenbond.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK