OU komt met Open Hogeschool

Nieuws | de redactie
17 maart 2008 | De doorbraak bij Levenlangleren hangt af van het succes met de netwerkbenadering voor hbo en mbo die daarvoor wenselijk is. OU-voorzitter Theo Bovens ziet die doorbraak nu werkelijk komen. “Nadat verleden jaar juni al tijdens de Onderwijstop het belang van LLL werd onderstreept en om een actieplan werd gevraagd, ziet het er nu naar uit dat er inderdaad concrete stappen kunnen worden gezet.

Als dé leven-lang-leren-universiteit voelt de Open Universiteit zich zeer betrokken bij het thema. Vanuit onze missie willen we zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan hoger onderwijs. Vanuit onze ervaring richten we ons op volwassenen voor wie onze vorm van studeren (tijd-, plaats- en tempo-onafhankelijk) noodzakelijk is en/of een bewuste keuze. Wij geven een antwoord op de leergierige vraag naar hoger onderwijs en alles wat die vraag kan stimuleren of faciliteren kan daaraan een bijdrage leveren.

Met vier publieke organisaties (Open Universiteit Nederland, Stichting Kennisnet, Teleac/NOT en de SURFdiensten) vormen we sinds een aantal jaren het Nationaal Initiatief Leve Lang Leren! Zaken als het verlagen van de drempel naar onderwijs, het aanpassen van onderwijscontent en onderwijsmiddelen, het benutten van nieuwe mogelijkheden (ICT, media), worden niet alleen aangedragen, maar door ons al in projecten uitgevoerd. Zo heeft de Open Universiteit het OpenER-project (gratis cursussen), dat drempelverlagend en stimulerend werkt voor onderwijsdeelname.

Al langer wordt over het feit nagedacht dat er wel een publieke voorziening voor LLL bestaat in de vorm van een Open Universiteit, maar dat een Open HBO en een Open MBO ontbreekt. Het gaat dan om een onderwijsvorm die open is in de toelating, flexibel/modulair in de werkwijze en een landelijke dekking van organisatie in het publieke domein kent.

De ervaringen van 25 jaar met de Open Universiteit zijn goed bruikbaar voor die nieuwe voorziening. Echter, beter nog dan de oprichting van één open hbo-instelling, of één open mbo-college, is het introduceren van netwerken van verschillende aanbieders, die samen de landelijke dekking en het open karakter kunnen invullen.

Als Open Universiteit hebben we het plan voor de Netwerk Open Hogeschool gelanceerd. Aanbieders (publiek én privaat) kunnen deelnemen. De leerstof wordt geproduceerd volgens de open content-benadering, met gebruikmaking van bestaande kennis. De logistieke en onderwijskundige ervaring van de Open Universiteit wordt in het Netwerk ingebracht.

In het Nationaal Actieplan, waar nu bij de RWI de laatste hand aan wordt gelegd, is de netwerk-benadering voor mbo en hbo omarmd. Het Nationaal Initiatief wordt naast de Raad voor Werk en Inkomen als initiatiefnemer gepositioneerd. De Open Universiteit wordt een centrale rol toegedicht. Het actieplan is echter veel breder van inhoud. Ook de vraag hoe je LLL stimuleert, wat de rol van de regionale partijen op de arbeidsmarkt is (’de lerende regio’), of er fiscale stimuleringsmaatregelen nodig zijn, wat de taak van de rijksoverheid is, enzovoort, worden behandeld. Twee regiegroepen moeten ervoor zorgen dat de actiepunten vóór de zomer worden opgepakt door partijen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK