WO oneens over master

Nieuws | de redactie
19 maart 2008 | Binnen het wo is rumoer ontstaan over de gedachte van afschaffing van de ‘doorstroommaster’. De VSNU blijkt hiermee niet de opvatting van al haar leden te verwoorden. De RU in Nijmegen bijvoorbeeld ziet in haar doorstroommasters geen enkel probleem, aldus woordvoerder Willem Hooglugt. Hij zegt “verbaasd te zijn over het standpunt van de VSNU. Het staat haaks op het beleid van deze universiteit. Als je in Nijmegen komt studeren kom je voor zowel een bachelor- als masteropleiding.” De universiteit noemt het doorstromen naar een master een ‘recht’ van de bachelorstudent.

LSVb-voorzitter Lisa Westerveld -en Nijmeegs studente- valt de RU bij: “Door een extra instroomtoets te willen devalueer je juist de waarde van het ba-diploma. Hooglugt en ik zijn het niet altijd met elkaar eens geweest, maar in deze discussie sta ik volledig achter zijn opvatting. We vinden het als LSVb onbegrijpelijk dat de VSNU een dergelijke maatregel voorstelt.

Het argument dat studenten dan beter kiezen, vinden wij niet echt steekhoudend. Onze ervaringen zijn het juist dat veel studenten zich wel degelijk bewust zijn van het belang van de master en daardoor goed om zich heen kijken naar de mogelijkheden. Dat veel studenten een doorstroommaster kiezen is niet heel verwonderlijk, mede omdat er allerlei barrières zijn. Zowel wat betreft de aansluiting, maar ook wat betreft de praktische onhandigheid die erbij komt kijken als je geen doorstroommaster zou kiezen.”

De VSNU erkent dat dit punt moeilijk ligt in haar kring: “Ik kan niet ontkennen dat een aantal universiteiten vraagtekens zet bij onze opvatting,” zegt zij in Voxlog. “De meesten zijn het hier echter mee eens. Ons standpunt staat in het rapport van de inspectie en nu is het aan de Tweede Kamer om er iets over te zeggen. En natuurlijk blijven wij ook met onze leden in gesprek over de te volgen koers. Maar we gaan het bericht niet terugtrekken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK